Ivo Hartman

21 dec 2005
Dualisering van het gemeentebestuur moest de politieke verhoudingen verduidelijken, en op die manier, zo hoopte men, de betrokkenheid van burgers vergroten. De operatie heeft bestuurders, raadsleden en ambtenaren...
Ivo Hartman
Politicoloog en auteur. Werkte bij het Instituut voor Publiek en Politiek en ProDemos.