Ko van Huissteden

5 nov 2018
Draagt de methaanuitstoot van koeien wel of niet bij aan klimaatverandering? De Nederlandse Melkveehouders Vakbond vindt van niet. Methaan-onderzoeker Ko van Huissteden checkt of dat waar is.
Ko van Huissteden
Universitair hoofddocent Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam / adviesbureau Kytalyk Geosciences.
Twitter:

Van Huissteden onderzoekt de broeikasgasemissies van bodem en ecosystemen.