Martien Das

19 sep 2017
Lokale bestuurders en raadsleden zouden kritisch moeten kijken naar de parkeernormen in hun gemeente. Dwing projectontwikkelaars en woningcorporaties niet om parkeerplaatsen te bouwen op plekken waar je geen extra...
15 dec 2015
Het klimaatakkoord van Parijs luidt het einde van fossiele brandstoffen in, te beginnen met kolen. Maar kappen met kolen is voor sommige delen van de wereld een forse uitdaging, zo leert de Coal Atlas.
Martien Das
Senior adviseur bij Rijkswaterstaat. Lid van de Raad van Advies van Bureau de Helling.
Twitter:

Martien Das werkt als senior adviseur lokaal klimaatbeleid en duurzame mobiliteit bij Rijkswaterstaat. Zij is lid van de Raad van Advies van Bureau de Helling.