Tijdschrift jrg.31, nr.3, Hartstocht

Hartstocht

2018
Nr. 
3

Volgens Van Dale betekent ‘hartstocht’: een heftige, onstuimige drang om aan een verlangen te voldoen. Aan die betekenis van het woord ontbreekt het niet in het herfstnummer van de Helling. Van een felle discussie tussen twee bevlogen voorstanders van een groener landbouwbeleid over de vraag hoeveel koeien en geiten een natuurinclusieve kringlooplandbouw kan herbergen, tot een gesprek tussen twee zeer gedreven GroenLinksers die nieuwe wethouders willen helpen van besturen een groot succes te maken. Van een hartstochtelijk pleidooi voor een menselijker vluchtelingenbeleid tot een stevig essay over de gevolgen van ‘zelfredzaamheid’ als hoogste doel in de zorg.

Heel letterlijk beschouwd, betekent ‘hartstocht’ daarnaast: een reis naar het hart. Ook voor deze betekenis is aandacht in deze Helling. Het verhaal In het hart van een vluchteling laat zien hoe virtual reality-installaties en real life games het mogelijk maken even in de schoenen en uiteindelijk in het hart van een vluchteling te kruipen. Zo kunnen we zelf voelen wat deze mensen voelen, mensen die zo hartstochtelijk en met onstuimige drang verlangen naar een leven in vrede en veiligheid.

Nog geen abonnee? Bestel via deze link een los nummer of neem meteen een abonnement.

 

Inhoud

 

‘Ik hoop dat GroenLinks nooit bestuurlijk arrogant wordt.’ Elf tips voor goed wethouderschap van Lot van Hooijdonk en Paul Smeulders – Suzanne van den Eynden

Het sociale domein: democratie, solidariteit en professionaliteit onder drukJan Willem Duyvendak en Evelien Tonkens

Kleur – column door Thomas Mertens

In het hart van een vluchteling – Joost Raessens

Kringlooplandbouw: wat doen we met de veestapel? Interview met Rik Grashoff en Martin Scholten – Suzanne van den Eynden en Richard Wouters

Geen migratiedeals zonder mensenrechten – Tineke Strik

Samen publiek geld uitgeven. De kansen van digitale burgerbegrotingen – Ira van Keulen en Iris Korthagen

Next Nature Network – de impact van technologie in beeld

Voorpublicatie: ‘Leven in het Antropoceen’ – Albert Faber

Grote vermogensongelijkheid vraagt modernisering erfbelasting – Jelle van der Meer e.a.

Handelsakkoorden in de 21ste eeuw: Parijs-proof en rechtvaardig – Bas Eickhout en Vincent Hurkens

Recensie van Christopher Preston, ‘The Synthetic Age’ – Petra van der Kooij

Recensie van Gijs van Oenen, ‘Overspannen Democratie’ – Harmen Binnema

Moria – Judith Vanistendael

INHOUD

8 sep 2018
De Helling 2018-3
Drie jaar decentralisaties in het sociale domein brachten ons nabijheid van en maatwerk in de zorg. Maar ook een tekort aan professionaliteit, democratie en solidariteit, en onterecht een leidende rol voor het...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

De Helling valt op door de serieuze aandacht voor kunst, fotografie en vormgeving. Naast interviews, essays en opiniërende artikelen zorgen beeldbijdragen voor een extra dimensie. Ook geeft de Helling leestips en handvaten voor politieke actie.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

  • Suzanne van den Eyden (hoofdredacteur)
  • Natasja van den Berg
  • Suzanne Kröger
  • Herman Meijer
  • Socrates Schouten
  • Farid Tabarki
  • Rens van Tilburg
  • Alderik Visser
  • Lot van Hooijdonk
  • Lara de Brito

 

Ontwerp & beeldredactie: Mark Schalken (De ruimte ontwerpers)

Druk: Drukkerij de Raddraaier te Amsterdam

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907