Circulair met fosfaat

vr 12 mei
2017

Symposium over fosfaatrecycling

Fosfaat is een eindige grondstof die onmisbaar is voor onze voedselvoorziening. Hoe kunnen gemeenten en waterschappen een bijdrage leveren aan het sluiten van de fosfaatkringloop? Die vraag staat centraal op dit symposium van Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks.

Om een tekort aan grondstoffen te voorkomen en vervuiling terug te dringen, moeten we onze wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Grondstoffen belanden dan na gebruik niet meer als afval in ons milieu, maar worden telkens hergebruikt.

Een van de schaarse grondstoffen die we nu verspillen is fosfaat. Te veel fosfaat komt in onze sloten en rivieren terecht, ten koste van de natuur, of op afvalstortplaatsen. Tegelijk raken de fosfaatmijnen in de wereld uitgeput. Dat vormt een bedreiging voor de voedselvoorziening – als eerste die in ontwikkelingslanden. Zonder fosfaat geen landbouw en dus geen voedsel.

Wat moet er gebeuren om de fosfaatkringloop te sluiten? Dit symposium zoomt in op de mogelijkheden van gemeenten en waterschappen om fosfaat terug te brengen in de voedselketen. Hoe kan er meer fosfaat worden teruggewonnen uit ons rioolwater? Kan de gescheiden inzameling van groente- en fruitafval worden verbeterd, met name in dichtbevolkte stadswijken? Kunnen regionale ‘hubs’ voor bioraffinage ertoe bijdragen dat we de organische reststromen van bedrijven zo hoogwaardig mogelijk recyclen?

Met dit symposium willen Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks ideeën aanreiken aan de schrijvers van lokale verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Gemeenteraadsleden en leden van waterschapsbesturen krijgen handvatten voor politieke actie. Andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Het symposium duurt van 13 tot 17 uur. Voorafgaand is er de mogelijkheid om de energie- en grondstoffenfabriek Omzetpunt Amersfoort te bezoeken, waar uit afvalwater kunstmest wordt gemaakt. Deze rondleiding, met deskundige uitleg, duurt van 10 tot 11.30 uur.

Meer informatie: info (apenstaartje) bureaudehelling.nl

Spreker(s):
 • Kimo van Dijk (onderzoeker European Sustainable Phosporus Platform)
 • Wouter de Buck (secretaris Nutriëntenplatform)
 • Suzanne Kröger (kandidaat-Kamerlid GroenLinks, o.v.)
 • Nevin Özütok (stadsdeelbestuurder Amsterdam-Oost, kandidaat-Kamerlid GroenLinks)
 • Geert Bergsma (manager ketenanalyse CE Delft)
 • Gijs Langeveld (coördinator project 'Verbetering afvalscheiding en -inzameling hoogbouw', Rijkswaterstaat)
 • Jasper Groen (gemeenteraadslid GroenLinks Amsterdam)
 • Jan Hoek (lid algemeen bestuur waterschap Amstel, Gooi & Vecht namens Water Natuurlijk)
 • Rosalie Smit (directeur a.i. Bureau de Helling)
 • en vele anderen
Datum:
vr 12 mei 2017
Tijd:
13:00
Kosten:
vrijwillige bijdrage
Locatie:

De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort

Aanmelden:

verplicht; de aanmelding wordt binnenkort geopend

Praktisch

Spreker(s):
 • Kimo van Dijk (onderzoeker European Sustainable Phosporus Platform)
 • Wouter de Buck (secretaris Nutriëntenplatform)
 • Suzanne Kröger (kandidaat-Kamerlid GroenLinks, o.v.)
 • Nevin Özütok (stadsdeelbestuurder Amsterdam-Oost, kandidaat-Kamerlid GroenLinks)
 • Geert Bergsma (manager ketenanalyse CE Delft)
 • Gijs Langeveld (coördinator project 'Verbetering afvalscheiding en -inzameling hoogbouw', Rijkswaterstaat)
 • Jasper Groen (gemeenteraadslid GroenLinks Amsterdam)
 • Jan Hoek (lid algemeen bestuur waterschap Amstel, Gooi & Vecht namens Water Natuurlijk)
 • Rosalie Smit (directeur a.i. Bureau de Helling)
 • en vele anderen
Datum:
vr 12 mei
Tijd:
13:00
Kosten:
vrijwillige bijdrage
Locatie:

De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort

Opgeven:

verplicht; de aanmelding wordt binnenkort geopend