Kan technologie ook links zijn?

vr 2 feb
2018

Conferentie in de Eerste Kamer

Technologische vernieuwing, zoals de toepassing van robots, wordt vaak geassocieerd met verlies van banen, groeiende ongelijkheid en ‘ontmenselijking’ van de zorg. Is dat onvermijdelijk?

Klik hier om u aan te melden voor de conferentie.

Of kunnen we de ontwikkeling en inzet van nieuwe technologieën zodanig sturen dat ze bijdragen aan zinvol werk, aan een eerlijke verdeling van inkomen en vermogen, aan betere zorg? En zo ja, welke democratische processen en juridische waarborgen zijn daarvoor nodig?

Over deze vragen gaat de conferentie die de Eerste Kamerfractie van GroenLinks en Bureau de Helling op vrijdagmiddag 2 februari organiseren in de historische vergaderzaal van de Eerste Kamer.

Programma

13.00u          inloop

13.30u          welkom door dagvoorzitter Marijke Vos
                          (Eerste Kamerlid GroenLinks)

13.40u          keynote speech over technologie,
                          globalisering, ongelijkheid en democratie
                          door Tsjalling Swierstra (hoogleraar
                          (techniekfilosofie Universiteit Maastricht)

14.10u          reactie door Tineke Strik
                          (fractievoorzitter GroenLinks Eerste Kamer)

14.20u          discussie met zaal

14.35u          inleiding over technologie en werk door
                      Ton Wilthagen (hoogleraar
                          arbeidsmarktstudies Tilburg University)

14.55u          reactie door Zihni Özdil
                          (Tweede Kamerlid GroenLinks)

15.05u          discussie met zaal

15.20u          inleiding over technologie en zorg door
                          Karina Kuperus (partner KPMG):
                          de onmisbaarheid en meerwaarde van
                          zorgrobots

15.35u          reactie door Melanie Peters
                          (directeur Rathenau Instituut):
                          mensenrechtelijke randvoorwaarden bij
                          de inzet van zorgrobots

15.50u          discussie met zaal

16.05u          pauze

16.25u          slotpanel over democratische sturing van
                          technologische innovaties met
                          Kathalijne Buitenweg (Tweede Kamerlid
                          GroenLinks),
                          Henriëtte Prast (Eerste Kamerlid D66),
                      Jan Anthonie Bruijn (Eerste Kamerlid VVD),
                          Arda Gerkens (Eerste Kamerlid SP),
                          onder leiding van Pieter Pekelharing
                          (sociaal-politiek filosoof)

17.25u          afsluiting door Robbert Bodegraven
                          (directeur Bureau de Helling)

17.30u          borrel

Lees hier het technologiedossier dat we samenstelden ter voorbereiding op de conferentie.

Spreker(s):
 • Tsjalling Swierstra (hoogleraar techniekfilosofie Universiteit Maastricht)
 • Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarktstudies Tilburg University)
 • Karina Kuperus (partner KPMG)
 • Melanie Peters (directeur Rathenau Instituut)
 • Pieter Pekelharing (sociaal-politiek filosoof)
 • Kathalijne Buitenweg (Tweede Kamerlid GroenLinks)
 • Zihni Özdil (Tweede Kamerlid GroenLinks)
 • Tineke Strik (fractievoorzitter GroenLinks Eerste Kamer)
 • Arda Gerkens (Eerste Kamerlid SP)
 • Henriëtte Prast (Eerste Kamerlid D66)
 • Jan Anthonie Bruijn (Eerste Kamerlid VVD)
 • Marijke Vos (Eerste Kamerlid GroenLinks, dagvoorzitter)
 • Ruard Ganzevoort (Eerste Kamerlid GroenLinks)
 • Frits Lintmeijer (Eerste Kamerlid GroenLinks)
 • Robbert Bodegraven (directeur Bureau de Helling)
Datum:
vr 2 feb 2018
Tijd:
13:00
Kosten:
gratis
Locatie:

plenaire zaal van de Eerste Kamer, Binnenhof 22, 2513 AA Den Haag

Aanmelden:

Praktisch

Spreker(s):
 • Tsjalling Swierstra (hoogleraar techniekfilosofie Universiteit Maastricht)
 • Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarktstudies Tilburg University)
 • Karina Kuperus (partner KPMG)
 • Melanie Peters (directeur Rathenau Instituut)
 • Pieter Pekelharing (sociaal-politiek filosoof)
 • Kathalijne Buitenweg (Tweede Kamerlid GroenLinks)
 • Zihni Özdil (Tweede Kamerlid GroenLinks)
 • Tineke Strik (fractievoorzitter GroenLinks Eerste Kamer)
 • Arda Gerkens (Eerste Kamerlid SP)
 • Henriëtte Prast (Eerste Kamerlid D66)
 • Jan Anthonie Bruijn (Eerste Kamerlid VVD)
 • Marijke Vos (Eerste Kamerlid GroenLinks, dagvoorzitter)
 • Ruard Ganzevoort (Eerste Kamerlid GroenLinks)
 • Frits Lintmeijer (Eerste Kamerlid GroenLinks)
 • Robbert Bodegraven (directeur Bureau de Helling)
Datum:
vr 2 feb
Tijd:
13:00
Kosten:
gratis
Locatie:

plenaire zaal van de Eerste Kamer, Binnenhof 22, 2513 AA Den Haag

Opgeven: