Reactie op regeerakkoord

wo 29 nov
2017

Hellingproef in samenwerking met DWARS!

Deze avond kiezen wij ervoor onze groene en duurzame ambities uit het verkiezingsprogramma langs de meetlat te leggen en te vergelijken met de ambities van het nieuwe kabinet. Samen met maatschappelijke partijen en de Tweede Kamerfractie van GroenLinks zullen wij deze avond beginnen aan een nieuw initiatief, in de vorm van een motie, amendement of zelfs een initiatiefwet.

De avond zal beginnen met een stellingname van een aantal maatschappelijke partijen (NGO's) die kenbaar kunnen maken wat volgens hen nodig is om onze klimaatambities te halen: de implementatie van het klimaatakkoord van Parijs, maar ook het Nederlandse Energieakkoord valt hieronder en de Sustainable Development Goals van de VN. Kamerleden van GroenLinks kunnen hier vervolgens op reageren/debatteren. Wat is politiek haalbaar (Kamermeerderheid) en voor welke speerpunten kiest de fractie?

Ook is er ruimte voor alle aanwezigen, van DWARS en de Hellingproef, om vragen te stellen en suggesties te doen.

Spreker(s):
  • Sprekers zullen binnenkort bekendgemaakt worden. 
Datum:
wo 29 nov 2017
Tijd:
19:00
Locatie:

Landelijk Bureau Groenlinks

Aanmelden:

Praktisch

Spreker(s):
  • Sprekers zullen binnenkort bekendgemaakt worden. 
Datum:
wo 29 nov
Tijd:
19:00
Locatie:

Landelijk Bureau Groenlinks

Opgeven: