Jos van der Lans

1 okt 2013
Participeren moet je kunnen, en niet iedereen kan dat. Kort door de bocht is dat de kern van de kritiek op het door de Koning geschetste perspectief van de participatiesamenleving. De sociaal doe-het-zelvers...
3 okt 2012
Alle partijgenoten die hun blik liever op de toekomst richten dan op het verleden, moeten kennis nemen van de talrijke inspirerende initiatieven die buiten de politiek om worden genomen.
5 jul 2012
Mensen willen de zeggenschap terug over zaken die hun levens raken, en vragen om instituties die dat mogelijk maken. Dat is geen goedkope bezuinigingsretoriek; het is het opnieuw toe-eigenen van wat in een...
11 jun 2012
Jos van der Lans, cultuurpsycholoog, publicist en oud-senator van GroenLinks, reageert op het partijprogramma 'Groene kansen voor Nederland'. Hij schreef ooit ook mee aan een verkiezingsprogramma van de partij.
21 mrt 2007
GroenLinks straalt de kilte uit van de studeerkamer. De partij heeft zich onvoldoende eigenaar gemaakt van de problemen die mensen in hun levens en in de samenleving ervaren.
21 dec 2005
De treurige vaststelling is dat de emancipatie van burgers en de mondigheidsrevolte niet geleid hebben tot een democratische omgang met professionele elites. De afstand tussen burger en dokter, onderwijzer,...
21 mrt 2005
De WRR veegt de vloer aan met de wijze waarop onderwijs, arbeidsvoorziening, welzijn,  zorg en volkshuisvesting worden aangestuurd. Volksvertegenwoordigers moeten zich er minder mee bemoeien, politiek partijen des...
21 sep 2004
Halsema’s vrijzinnig-linkse agenda overtuigt allerminst. Ten onrechte verklaart ze de moraal als politiek verboden terrein. Met kritiek op hedonisme en onverschilligheid is daar juist veel te winnen. GroenLinks...
21 sep 2004
Nadat ze zichzelf eerst links-liberaal had gedoopt, nuanceerde Femke Halsema zich in het vorige nummer van De Helling. Haar nieuwe politiek perspectief heet nu: vrijzinnig links. Instemming en kritiek waren – zoals...
Jos van der Lans
Cultuurpsycholoog, publicist en oud-Eerste Kamerlid van GroenLinks (1999-2007).
Twitter: