Noël Vergunst

21 mrt 2018
De komende Omgevingswet neemt veel op de schop. Voor de nieuwgekozen GroenLinks-fracties in de gemeenteraden is het zaak om al tijdens de coalitieonderhandelingen zeker te stellen dat groene en sociale ambities,...
Noël Vergunst
Vertrekkend gemeenteraadslid en kandidaat-wethouder voor GroenLinks in Nijmegen.
Twitter: