Theo Brand

3 feb 2017
Moeten 75-plussers recht krijgen op hulp bij zelfdoding? De liberale waarde van het zelfbeschikkingsrecht lijkt te ontaarden in wat ik ‘autonomisme’ noem. Dit roept op tot een debat waarin andere waarden en...
9 apr 2014
Tussen de socialistische en de neoliberale utopie loopt een gulden middenweg. Is dat misschien het Rijnlandmodel? Of de overlegeconomie? Hoe deze middenweg precies loopt is onderwerp van voortdurende discussies....
15 apr 2013
GroenLinks moet in haar streven naar vrijzinnigheid de pluriformiteit niet uit het oog verliezen, betoogt Theo Brand. 
28 nov 2012
GroenLinks richt zich op het grote geheel. Duurzaamheid is een kernwaarde. Het maakte de partij tot een vernieuwende en voor sommigen zelfs spirituele politieke factor. Totdat GroenLinks deze zomer het decor werd...
23 mei 2012
Geboren en getogen in de sfeer van de Gereformeerde Bond, koos hij in zijn studententijd voor socialisme en actiewezen. Maar de bijbelse boodschap bleef altijd de leidraad van Ab Harrewijn, de 'rooie dominee'. "Ik...
19 apr 2012
Een atmosfeer waarin mensen mogen uiten wat hen ten diepste raakt, ook als dit goden lastert, is noodzakelijk voor een betere wereld.
15 mrt 2012
Gelovigen zijn dom, rechts en conservatief. Mensen die juist niet (meer) in gevaarlijke religieuze fantasieën geloven, zijn slim, links en liberaal. Het is een beeld dat steeds dominanter wordt in Nederland. De...
8 feb 2012
GroenLinks doet het matig in de peilingen. Net zoals de PvdA weet GroenLinks geen virtuele winst te boeken, in tegenstelling tot SP en D66. Ook is Jolande Sap nog bezig haar gezag bij kiezers op te bouwen, wat...
19 dec 2011
Is godsdienst de bron van achterlijkheid en ellende, vraagt Theo Brand zich af.
6 dec 2011
Ouders moeten meer doen op school, dat is Theo Brand met minister Van Bijsterveldt eens, tegelijkertijd moet de overheid meer doen voor kwetsbare leerlingen.
21 mrt 2006
(Links-)liberalen zijn bevreesd voor de hartstocht, irrationaliteit en onvrijwilligheid van gemeenschappen. Ten onrechte, zo betoogt de politiek filosoof Michael Walzer. Gemeenschapsverbanden zijn de voorwaarden om...
Theo Brand
Politicoloog en eindredacteur De Linker Wang.
Twitter: