Tijs Sikma

29 jun 2017
Verschillende perspectieven over zorg leiden tot ongelijkheid in de Wmo en de Jeugdwet. En vanwege de grote beleidsvrijheid en open opzet van de keukentafelgesprekken is de kans op willekeur bij de uitvoering van...
30 mei 2017
Kan de burger de macht in het sociale domein terugkrijgen? De gemeente Woerden probeert het. GroenLinks-wethouder Yolan Koster (Sociaal Domein Woerden) en Rudy Bonnet (projectleider pilot i-pgb) vertellen hoe de...
11 mei 2017
In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet wordt zorg niet langer opgevat als een universeel gelijk recht, maar als een individuele voorziening. Heeft de decentralisatie geleid tot een toename...
31 mrt 2017
Wijzigingen in de organisatie van de zorg zijn van alle tijden. Cultuurpsycholoog Jos van der Lans deed de afgelopen jaren onderzoek naar de WMO, de Jeugdwet, de Participatiewet en de decentralisaties binnen het...
Tijs Sikma
Projectleider 'Zorg(en) in tijden van transitie'.
E-mail:
tsikma@groenlinks.nl
Twitter:

Tijs Sikma (1992) studeert geschiedenis en filosofie aan de Radboud Universiteit. Hij werkt voor Bureau de Helling aan een project over de decentralisatie van de zorg naar de gemeenten.