Tjeerd van der Meulen

21 mrt 2018
De komende Omgevingswet neemt veel op de schop. Voor de nieuwgekozen GroenLinks-fracties in de gemeenteraden is het zaak om al tijdens de coalitieonderhandelingen zeker te stellen dat groene en sociale ambities,...
Tjeerd van der Meulen
Fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Deventer.
Twitter: