2 mins

Gemiste kansen rond wetgeving onverdoofd slachten

Begrijpelijk dat de Eerst Kamer uiteindelijk de wetswijziging rond onverdoofd slachten heeft afgewezen. De nieuwe geamendeerde wet verdiende geen schoonheidsprijs. Toch heeft naar mijn mening de Staten Generaal van Nederland (Eerste én Tweede Kamer) bij de wetsvoorstellen aangaande onbedwelmde slacht kansen gemist om ondeugdelijk wetgeving te veranderen.

Religieuze uitzonderingen

In de 'Gezondheids- en welzijnswet voor dieren' blijft nu staan dat er niet onverdoofd geslacht mag worden, behalve wanneer de slachter geïnspireerd is door het Joodse of Islamitische geloof.

Dit is een tegenstrijdigheid. Voor de wet is immers iedereen gelijk. En wetgeving is er om grondrechten aan beperking te onderwerpen. Zo werkt een rechtstaat. Vrijheid is nooit onbegrensd. In feite discrimineert deze dierenwet. Nota bene op het historisch meest gevoelige punt: de religieuze achtergrond. Iemand die christen of humanist is mag niet hetzelfde doen met dieren als iemand die moslim is.

Al jaren mag er in Nederland niet onverdoofd geslacht worden, behalve dus voor een beperkte groep gelovigen. Het is consequenter om onverdoofd slachten onder veel strengere voorwaarden 'gewoon' toe te staan. Iedereen die zich dan –waarschijnlijk vanuit een bepaalde overtuiging- de moeite wil getroosten om aan zeer uitgebreide voorwaarden te voldoen, kan dan onverdoofd slachten.

Winst voor dierenwelzijn?

Opmerkelijk genoeg staan op dit moment in de dierenwelzijnswet voorwaarden omtrent de Joodse of Moslimrite (religieuze gebruiken) aangaande de onbedwelmde slacht. Dat doet niet ter zake, wanneer we het hebben over het welzijn van dieren. Vervang dit zo veel mogelijk door objectievere restricties omtrent ruimte, vervoer, opvang, houding, stress en omvang (enzovoorts, enzovoorts) van slachtmethoden. Dat is echte winst voor dierenwelzijn.

Zakelijke rechte lijn

Ik hoop dat bij een vervolgdiscussie over slachtmethoden en dierenwelzijn onze volksvertegenwoordigers een meer zakelijke rechte lijn volgen. Als voor Godsdienstige burgers een vrijheid van handelen wordt verdedigd, kun je niet anders dan -onder dezelfde omstandigheden- dit toestaan voor iedereen. En aan welke regels moet dan voldaan worden? Dat lijkt mij een weloverwogen opvatting over vrijheden in een democratische rechtstaat.

Gedegen tolerant GroenLinks

Ook binnen en met GroenLinks is over de het onverdoofd slachten stevig gediscussieerd. Ik vind dat de genoemde 'zakelijke rechte lijn' voor GroenLinks een aantrekkelijk denkwijze kan zijn. GroenLinks is voor wetgeving die ruimte blijft geven aan persoonlijke vrijheid, én die even tolerant is voor iedere burger. De door orthodoxe gelovigen en aanbidders van de vrijheid van meningsuiting opgeklopte spanning tussen artikel 1 van de grondwet (gelijkheidsbeginsel) en de artikelen 6 en 7 (vrijheid van godsdienst en meningsuiting/drukpers), kan op deze wijze sterk gerelativeerd worden. Voor de overheid -de wetgever- is iedereen gelijk, en precies daarom heeft iedereen dezelfde vrijheden. 

Reactie toevoegen