Het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks

Hellingproef is het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks en is onderdeel van Bureau de Helling. Wij organiseren inhoudelijke en interactieve activiteiten op het raakvlak tussen wetenschap, politiek en debat.

V.l.n.r. Oskar de Roos, Kayin Venner, Laura Vermeulen, Elisabeth Ijmker, Jente Fabriek, Ruben Keijser.

Hellingproef biedt daarnaast een netwerk aan studenten en starters die geïnteresseerd zijn in groene en linkse politiek. Leden van Hellingproef gaan met wetenschappers en experts met verschillende achtergronden in debat om samen een frisse blik te werpen op groene en linkse politiek.

Vacatures: Momenteel zij we voor 2018 op zoek naar drie nieuwe bestuursleden! Zie hier onder de vacatures voor een nieuwe secretaris, penningmeester en bestuurslid communicatie en promotie.
- Vacature secretaris 
- Vacature penningmeester
- Vacature bestuurslid communicatie en promotie

Mail je sollicitatie voor 15 november naar hellingproef@groenlinks.nl

Het bestuur van Hellingproef bestaat uit Laura Vermeulen (voorzitter), Kayin Venner (secretaris), Jente Fabriek (penningmeester), Oskar de Roos, Elisabeth IJmker en Ruben Keijser. 

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de mailinglist via deze link

Meest recente nieuwsbrief

Lees de meest recente nieuwsbrief via deze link.

Verslagen

Verslagen van onze activiteiten vind je via deze link.  

Voorlopig overzicht activiteiten 2017

- 18 januari: politiek diner met Wijnand Duyvendak
- 22 maart: symposium over deliberatieve democratie
24 juni: symposium JWB’s over veiligheid
13 oktober: evenement over internationale handel en ontwikkelingssamenwerking in samenwerking met Ilias Mahtab en Peter Bas Backer
8 november: rondleiding BlueCity Rotterdam 
- 29 november: werksessie klimaatdoelstellingen vs. regeerakkoord 

Actuele informatie over de bijeenkomsten van Bureau de Helling en Hellingproef vind je via deze link.