Anne Janssens
Medewerker media en bureau

Anne Janssens (1983) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Bij Bureau de Helling is hij verantwoordelijk voor communicatie, marketing en bureauzaken. Hij is hoofdredacteur van de website van Bureau de Helling.

E-mail:

ajanssens (apenstaartje) groenlinks.nl

Twitter:
Lisanne Boersma
Projectmedewerker

Lisanne Boersma (1988) werkt sinds oktober 2017 bij Bureau de Helling Democracy Development Abroad, als projectmedewerker voor het Shiraka programma, het zuidelijke partnerschap. Ze is betrokken bij democratische ontwikkeling, dialoog en de opbouw van netwerken en samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor democratie, duurzaamheid en stabiliteit.
Ze voltooide de master 'religie in hedendaagse samenleving' met een focus op islamstudies. Ze is actief geweest bij diverse vredes-en mensenrechtenorganisaties, met name gericht op het Midden-Oosten. 

E-mail:

lboersma [at] groenlinks.nl

Julia van Aart
Stagiair

Julia van Aart (1996) studeerde Governance, Economics and Development aan Leiden University College in Den Haag. Zij organiseerde het symposium ter ere van de dertigste verjaardag van tijdschrift de Helling en werkt mee aan kiezersonderzoek.

Anne de Boer
Programmamanager

Anne de Boer (1955) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de internationale projecten van stichting Bureau de Helling Democracy Development Abroad. Democratie, dialoog en duurzaamheid staan centraal in deze activiteiten in buurlanden van de EU. Met organisaties, bewegingen en partijen die zich verbonden weten met het groen gedachtegoed wordt samengewerkt om maatschappelijke dialoog te versterken over ecologische en sociale thematiek te versterken.

De Boer studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, was werkzaam bij migranten(ondersteunings)organisaties en de Europese Groenen. Hij leidde eerder de met GroenLinks verbonden Stichitng Duurzame Solidariteit (in 2008 gefuseerd met het Wetenschappelijk Bureau). De Boer vervulde verscheidene functies in de groene beweging op Europees niveau, coördinator Green East-West Dialogue, was mede-oprichter van de Europese Federatie van Groene Partijen (1994) en bestuurslid van de Green European Foundation (2005 - 2015).

Sinds 2014 is De Boer voorzitter van de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad van De Bilt waar hij vanaf 2006 tot 2015 lid was de GroenLinks&PvdA combinatielijst.

E-mail:

adeboer (apenstaartje) groenlinks.nl

Richard Wouters
Medewerker

Richard Wouters (1966) weet veel van Europese politiek. Als adviseur van de Europarlementariërs van GroenLinks schreef hij mee aan talrijke publicaties, zoals Macht pakken met Europa, en aan verkiezingsprogramma's.

Richard is mede-oprichter van de Europawerkgroep van GroenLinks. Hij neemt regelmatig deel aan werkgroepen die standpunten voorbereiden voor de
Europese Groene Partij.

Bij Bureau de Helling houdt Richard zich bezig met groene uitdagingen zoals grondstoffenpolitiek en de transitie naar een duurzame energievoorziening.

E-mail:

rwouters (apenstaartje) groenlinks.nl

Twitter:
Mirjam Tiems
Programmasecretaris

Mirjam Tiems (1986) is als programmasecretaris van Bureau de Helling Democracy Development Abroad verantwoordelijk voor de secretariële, financiële en programmatische ontwikkeling van de stichting. Ze is geen vreemde van GroenLinks. Voordat ze bij Bureau de Helling aan de slag ging liep ze al enige tijd rond op het landelijk bureau, eerst als portier en later bij de afdelingen financiën en administratie.

Tiems studeerde Theater-, film- & televisiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Daar behaalde ze ook cum laude de master Media en Performance Studies. Tijdens haar studie werkte ze aan de universiteit als onderwijsassistent. Daarna was ze als ZZP’er actief op twee terreinen.  Ze leverde administratieve en financiële dienstverlening aan culturele ondernemers én verrichte wetenschappelijk en journalistiek onderzoek naar maatschappelijke zaken zoals het vluchtelingenprobleem en minderhedenkwesties. Bij Bureau de Helling DDA verenigt ze beide vaardigheden.

E-mail:

mtiems (apenstaartje) groenlinks.nl

Mirte Bruns
Stagiair

Mirte Bruns (1994) loopt stage bij Bureau de Helling en helpt bij het kiezersonderzoek van Simon Otjes. Ze doet een master Contemporary Social Problems aan de Universiteit Utrecht.

Tijs Sikma
Medewerker

Tijs Sikma (1992) studeert Geschiedenis en Filosofie aan de Radboud Universiteit. Hij werkt voor Bureau De Helling aan een project over de decentralisatie van de zorg naar de gemeenten.

E-mail:

tsikma (apenstaartje) groenlinks.nl

Twitter:
Dirk van Hoorn
Stagiair

Dirk van Hoorn (1993) studeert Economie en Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Bij Bureau de Helling doet hij onderzoek naar de toenemende vraag naar schaarse metalen als gevolg van de transitie naar een koolstofvrije economie.

Simon Otjes
Secretaris programmacommissie

Simon Otjes (1984) is secretaris voor de programmacommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Hij is politicoloog en werkte eerder bij GroenLinks, als kiezersonderzoeker, bij de Rijksuniversiteit Groningen en bij de Universiteit Leiden, waar hij ook promoveerde en studeerde.

E-mail:

programmacommissie (apenstaartje) groenlinks.nl

Twitter:
Suzanne van den Eynden
Hoofdredacteur

Suzanne van den Eynden (1978) is hoofdredacteur van tijdschrift de Helling. Ze studeerde journalistiek aan de Fontys Hogeschool Tilburg, wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht en werkte als journalist bij zowel dag-, maand- als weekbladen. Van 2011 tot eind 2017 was zij persvoorlichter/communicatieadviseur bij vredesorganisatie PAX. Ook publiceerde Suzanne meerdere opiniërende artikelen in NRC, de Volkskrant en Trouw.

E-mail:

svdeynden (apenstaartje) groenlinks.nl

Twitter:
Robbert Bodegraven
Directeur

Robbert Bodegraven (1963) is directeur van Bureau de Helling. Hij werkte hiervoor als sociaal ondernemer en in diverse directeursfuncties bij non-profit organisaties zoals War Child en Oxfam Novib. Robbert werd opgeleid als letterkundige en journalist bij de Universiteit Utrecht. Later voltooide hij een studie communicatie aan de Rotterdam School of Management. Hij heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen en uitdragen van standpunten over maatschappelijke thema's zoals duurzaamheid en (on)gelijkheid. 

E-mail:

rbodegraven (apenstaartje) groenlinks.nl

Twitter: