Anne de Boer

Programmamanager

Anne de Boer (1955) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de internationale projecten van stichting Bureau de Helling Democracy Development Abroad. Democratie, dialoog en duurzaamheid staan centraal in deze activiteiten in buurlanden van de EU. Met organisaties, bewegingen en partijen die zich verbonden weten met het groen gedachtegoed wordt samengewerkt om maatschappelijke dialoog te versterken over ecologische en sociale thematiek te versterken.

De Boer studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, was werkzaam bij migranten(ondersteunings)organisaties en de Europese Groenen. Hij leidde eerder de met GroenLinks verbonden Stichitng Duurzame Solidariteit (in 2008 gefuseerd met het Wetenschappelijk Bureau). De Boer vervulde verscheidene functies in de groene beweging op Europees niveau, coördinator Green East-West Dialogue, was mede-oprichter van de Europese Federatie van Groene Partijen (1994) en bestuurslid van de Green European Foundation (2005 - 2015).

Sinds 2014 is De Boer voorzitter van de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad van De Bilt waar hij vanaf 2006 tot 2015 lid was de GroenLinks&PvdA combinatielijst.

E-mail: 

adeboer (apenstaartje) groenlinks.nl