De komst van asielzoekers heeft de afgelopen jaren in alle Europese landen regelmatig geleid tot verhitte debatten. Tal van maatregelen zin genomen om de toelating te beperken. Hierdoor is het Vluchtelingenverdrag – het recht op bescherming voor vluchtelingen – steeds meer onder druk komen te staan.

Gelet op de vele crises in de wereld, zullen ook de komende jaren vluchtelingen in Europa om bescherming vragen. Een verdere aanscherping van het asielbeleid ligt dan in het verschiet. Wat daartegen te doen? He tbenadrukken van de aanpak van de oorzaken is belangrijk, evenals een goede opvang. Maar het heikele punt blijft toch het toelatingsbeleid. Hoe kan de voortdurende aanscherping worden gekeerd. En: in welke mate kunnen maatregelen in Europees verband bijdragen aan een humaan beleid?

In Recht op bescherming worden de ontwikkelingen in het Europese en Nederlandse asielbeleid op een rijtje gezet. Er worden alternatieven geschetst om het beleid weer op het goede spoor te krijgen. 

RECENTE PUBLICATIES
Green Values, Religion and Secularism Conversations with European Politicians and Activists
In this publication, Green politicians from different European contexts reflect on the way their own religious or secular values influence their...
● 2015 ● 176 pp ● 14,95 euro
Werken in de 21e eeuw Partijbrede discussie GroenLinks
In het voorjaar van 2015 hield GroenLinks een partijbrede discussie over werk. Deze bundel bevat onder meer discussiestukken en verslagen.
● 2015 ● 110 ● gratis download

ALLE PUBLICATIES

Vrede, daar blijf je aan werken  GroenLinks en militaire interventies: partijbrede discussie 2014
Burgers beschermen   GroenLinks van Koude Oorlog naar humanitaire interventie
In de voetsporen van de toekomst  Naar een integraal buitenlands beleid