In het najaar van 2014 voerde GroenLinks een partijbreed gesprek over militaire interventies. 

Tijdens tal van provinciale bijeenkomsten en een groot debat op de website van Bureau de Helling werden standpunten uitgewisseld, argumenten gewogen, en is de dialoog met elkaar aangegaan. Zowel leden als sympathisanten, interne en externe experts werden actief bij dit partijgesprek betrokken. Het gesprek werd afgesloten met een ledensteekproef en een referendum.

Vrede, daar blijf je aan werken (red. Tamara van Ree) bundelt de bijdragen aan het gesprek, verslagen van de bijeenkomsten en officiële documenten en geeft een rijk beeld van de actuele stand van zaken in de discussie over vrede en veiligheid binnen GroenLinks. Het vormt een tweeluik met Burgers beschermen. GroenLinks van Koude Oorlog naar humanitaire interventie (Gerrit Pas, 2014) waarin de discussie binnen GroenLinks over vrede en veiligheid van 1989 tot 2012 besproken wordt.

De pdf is gratis te downloaden van deze pagina.

 

RECENTE PUBLICATIES
Green Values, Religion and Secularism Conversations with European Politicians and Activists
In this publication, Green politicians from different European contexts reflect on the way their own religious or secular values influence their...
● 2015 ● 176 pp ● 14,95 euro
Werken in de 21e eeuw Partijbrede discussie GroenLinks
In het voorjaar van 2015 hield GroenLinks een partijbrede discussie over werk. Deze bundel bevat onder meer discussiestukken en verslagen.
● 2015 ● 110 ● gratis download

ALLE PUBLICATIES