Tijdschrift jrg.16, nr.2, Verenigde Staten

Verenigde Staten

2003
Nr. 
2

INHOUD

21 jun 2003
De Helling 2003-2
Een paar weken geleden speelde zich 's avonds bij mijn overburen een echtelijke ruzie af die vanwege de openstaande ramen goed te volgen was. Dat wil zeggen, vooral het gekrijs van de vrouw was te horen. Werd ze...
21 jun 2003
De Helling 2003-2
Oppositie voeren tegen het rechtse kabinet kan niet alleen vanuit de Kamer of vanaf het Malieveld. Links moet coalities sluiten op lokaal niveau, en samen met wethouders, artsen, wijkagenten en conciërges het...
21 jun 2003
De Helling 2003-2
Groen is uit, rechts is in – de tijd dwingt GroenLinks tot een pas op de plaats. Niet om op zoek te gaan naar nieuwe inhoud, wel naar nieuwe strategie.
21 jun 2003
De Helling 2003-2
Het succesvolle verloop van de oorlog tegen Irak versterkt de dominantie van het neoliberalisme en de militarisering van internationale politiek. Europa moet zich daar tegen verzetten.
21 jun 2003
De Helling 2003-2
Bush misbruikt de mythe van het Wilde Westen ter legitimatie van zijn strijd tegen het terrorisme. Hij verwijst graag naar de klassieke western: “hunt ‘em down”, maar hij zou eens naar een aantal andere films...
21 jun 2003
De Helling 2003-2
Amerika is een supermacht maar niettemin in de greep van de angst. Een ooggetuigenverslag uit New York.
21 jun 2003
De Helling 2003-2
“Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar toe gaat”, zegt de jonge Rotterdamse ter afronding van ons gesprek over de reis die ze maakte naar het West-Afrikaanse land waar haar...
21 jun 2003
De Helling 2003-2
Europa moet onafhankelijker worden van Amerika. Tegelijkertijd zouden beide partijen ten behoeve van hun bondgenootschap een aantal standpunten moeten heroverwegen. Een Duitse visie op de Amerikaans-Europese...
21 jun 2003
De Helling 2003-2
Het recht van staten op soevereiniteit biedt bescherming tegen oorlog en overheersing van buitenaf, maar schept ook een moreel dilemma. Wanneer is het gerechtvaardigd die soevereiniteit te schenden?
21 jun 2003
De Helling 2003-2
Zelf kom ik uit een miljoenenstad. Teheran, de stad van mijn jeugd huisvestte in die jaren zo'n negen miljoen mensen. Deze mensen kwamen uit alle hoeken van Iran, spraken verschillende talen en knielden voor...
21 jun 2003
De Helling 2003-2
De scheiding van kerk en staat in Nederland wordt gebruikt als argument tegen de islam. Maar hoe eenduidig is de Nederlandse praktijk en die van haar buren?
21 jun 2003
De Helling 2003-2
Voor een moslim is ‘de islamitische staat’ het ideaalbeeld van een rechtvaardige samenleving. Maar wat houdt die islamitische staat, waar ook de AEL naar verwijst, concreet in?
21 jun 2003
De Helling 2003-2
Arbeidsmigratie is niet te stoppen, bovendien economisch gewenst. Brengt dat automatisch Amerikaanse toestanden met armoe en uitbuiting? Nee, de Nederlandse verzorgingstaat is bij uitstek geschikt voor het openen...
21 jun 2003
De Helling 2003-2
De overheid heeft torenhoge ambities maar maakt in de uitvoering niets klaar. Dat is de harde kritiek van de Rekenkamer. Heeft de Rekenkamer gelijk?
21 jun 2003
De Helling 2003-2
Kunst is niet langer heilig. De cultuursector moet het volk tegemoet komen, anders is ze straks al haar legitimatie kwijt.
21 jun 2003
De Helling 2003-2
De Victoriaanse kunstcriticus Walter Pater schreef dat een kunstwerk geacht wordt ‘to give us as many pulsations as possible into a given time’.

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907