Tijdschrift jrg.17, nr.3, Twijfel

Twijfel

2004
Nr. 
3

INHOUD

28 jun 2013
De Helling 2004-3
Kant overleed 200 jaar geleden, maar zijn Zum Ewigen Friede, met een pleidooi voor een volkerenbond, soevereiniteit en kosmopolitisch recht mag zich vanwege de actualiteit in een groeiende belangstelling verheugen.
21 sep 2004
De Helling 2004-3
Als 15 jarig jongetje had ik mijn eerste echte politieke ervaring. Want ik tel even niet mee dat ik op jongere leeftijd al met mijn broertjes folderde, ballonnen opblies en affiches uitdeelde – dat alles voor de...
21 sep 2004
De Helling 2004-3
Halsema’s vrijzinnig-linkse agenda overtuigt allerminst. Ten onrechte verklaart ze de moraal als politiek verboden terrein. Met kritiek op hedonisme en onverschilligheid is daar juist veel te winnen. GroenLinks...
21 sep 2004
De Helling 2004-3
'Vrijzinnig', dat is het nieuwe motto van GroenLinks als partijleider Femke Halsema haar zin krijgt. Geen goed idee, GroenLinks moet kiezen voor groen en sociaal. 
21 sep 2004
De Helling 2004-3
Vrijzinnig links is interessant, maar vrijzinnig Groenlinks: is dat wel mogelijk?
21 sep 2004
De Helling 2004-3
Nadat ze zichzelf eerst links-liberaal had gedoopt, nuanceerde Femke Halsema zich in het vorige nummer van De Helling. Haar nieuwe politiek perspectief heet nu: vrijzinnig links. Instemming en kritiek waren – zoals...
21 sep 2004
De Helling 2004-3
Wat is een echte Amerikaan? De woordenstroom van de man die op het terras van de Starbucks door een fiks aantal passanten met een enthousiast ‘High professor!’ wordt gegroet, valt even stil als die vraag ter tafel...
21 sep 2004
De Helling 2004-3
Het sociaal stelsel verzekert tegen risico’s. De risico’s van vandaag zijn niet dezelfde als die in de tijd dat het huidige stelsel ingevoerd is. Om die reden moet het sociaal stelsel hervormd worden, niet omdat...
21 sep 2004
De Helling 2004-3
Verdient de Europese grondwet een ja of een nee? Aan een keuze valt niet te ontkomen, met een referendum op komst. Marcel Ham las het grondwetboek en ging voor goede raad langs bij zijn vrienden van de SP en...
21 sep 2004
De Helling 2004-3
Het is zonnig in Rotterdam, mensen kruipen uit hun huiselijke taferelen en begeven zich op de straten, terrasjes en parken. Lente betekent gezoen, gestreel en gevrij op straat. Verliefde, jongens en meisjes die de...
21 sep 2004
De Helling 2004-3
De filosoof Adorno is van grote betekenis voor het progressieve denken van na de oorlog. Nu links in crisis verkeert, zou ze veel op kunnen steken van zijn pleidooi kritisch te zijn. Links kan zich niet langer...
21 sep 2004
De Helling 2004-3
De veronderstelling dat migranten een kostenpost zijn voor de verzorgingsstaat is dubieus. Toch kan het beperkt toekennen van rechten een stap zijn in de richting van een progressieve migratiepolitiek.
21 sep 2004
De Helling 2004-3
De Europese Unie heeft er tien landen bij. Met de inwoners van deze landen vormen we één gemeenschap. Wat weten we van hen? Deel 3 van een serie kleine portretten van het culturele leven in de nieuwe lidstaten.

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907