Tijdschrift jrg.18, nr.1, Gemeenschap

Gemeenschap

2005
Nr. 
1

INHOUD

21 mrt 2005
De Helling 2005-1
Congressen van politieke partijen zijn met al hun rituelen een kruising tussen een hoogmis en een familiedag. Van heinde en verre stroomt men te samen voor een stichtende preek van de voorganger en een goede...
21 mrt 2005
De Helling 2005-1
De belangstelling voor vaderlandse geschiedenis is groot, op gang gebracht door de veel gestelde vraag ‘wie zijn wij’. Historicus Piet de Rooy heeft zijn bedenkingen. In de geschiedenis liggen geen antwoorden, maar...
21 mrt 2005
De Helling 2005-1
Dat mijn nieuwe woning is gesitueerd in de Amsterdamse buurt die eens bekend stond als ‘de Jodenhoek’, wordt mij meteen al ingepeperd. Een dag na mijn verhuizing word ik bij de middagboterham gestoord door een...
21 mrt 2005
De Helling 2005-1
De nationale gemeenschap wordt bedreigd door migratie, Europa en globalisering. Wat kan onze Heimat bijeenhouden?
21 mrt 2005
De Helling 2005-1
De tijden dat je de jeugd met politiek in opwinding kon brengen, lijken voorgoed voorbij, ook in Iran, en ik weet niet zo goed of ik het moet betreuren of toejuichen.
21 mrt 2005
De Helling 2005-1
Religieuze gemeenschappen hebben nog altijd een rol in de samenleving. Ze moeten zich niet laten terugdringen naar de binnenkamers omdat de vragen die ze stellen de samenleving niet aanstaat. 
21 mrt 2005
De Helling 2005-1
Individualisering en spot ten spijt is ‘huisje, boompje, kindje’ ieders ideaal. Ondanks dat het anders kan, verkiezen vrouwen het gezin boven economische zelfstandigheid. De emancipatie is erbij gebaat dit...
21 mrt 2005
De Helling 2005-1
Meer individuele vrijheid heeft er niet toe geleid dat Nederlanders geen lid meer zijn van clubs, verenigingen en organisaties. Of dat ze geen groepsgedrag meer voortonen. Het tegendeel is het geval. Individualisme...
21 mrt 2005
De Helling 2005-1
In het conflict Israël-Palestina zit weer beweging, maar de tegenstellingen blijven schier onoverbrugbaar. De Noorse bemiddelaar Johan Galtung ziet een uitweg: geen twee-staten- maar een zes-statenoplossing.
21 mrt 2005
De Helling 2005-1
De revolutionaire activisten in Nederland in de rode jaren zeventig hebben weliswaar niet veel uitgericht, maar zij waren niet geïsoleerd. Veel Nederlanders deelden hun dromen en waren bereid hun stem te verheffen...
21 mrt 2005
De Helling 2005-1
Eens was ik erg ongelukkig in mijn baan. Ik was zestien en werkte als serveerster in een Italiaans restaurant.
21 mrt 2005
De Helling 2005-1
Een succesvol inburgerbeleid ontslaat migranten van het allochtoon-zijn. Over het drama van de inburgering.
21 mrt 2005
De Helling 2005-1
Dit voorjaar mogen Nederlanders stemmen over de Europese Grondwet. Bij de totstandkoming daarvan hebben de Europese Groenen een belangrijke rol gespeeld. Wat gebeurde er achter de schermen, wat was de invloed van...
21 mrt 2005
De Helling 2005-1
Vrijwel gelijktijdig overleden onlangs de filosoof Jacques Derrida en de acteur Christopher Reeve, de vleesgeworden Superman. Dat is geen toeval, het is een politiek manifest. Hun vertrek staat voor de aankondiging...
21 mrt 2005
De Helling 2005-1
De WRR veegt de vloer aan met de wijze waarop onderwijs, arbeidsvoorziening, welzijn,  zorg en volkshuisvesting worden aangestuurd. Volksvertegenwoordigers moeten zich er minder mee bemoeien, politiek partijen des...
21 mrt 2005
De Helling 2005-1
Volgens dramaturge Rezy Schumacher (Helling, 4-2004) gaat theater gelukkig weer over politiek. Toneelregiseur Johan Simons toonde zich eerder (Helling, 3-2003) ook een aanhanger van politiek op de planken. De...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907