Tijdschrift jrg.18, nr.3, Vrijheid

Vrijheid

2005
Nr. 
3

De politieke verhoudingen zijn sinds een paar jaar weer zeer gepolariseerd. Links staat tegenover rechts. Progressief tegenover conservatief. Heel vaak gaat het in die debatten over vrijheid. Zowel bij politiek-culturele onderwerpen (integratie, emancipatie, veiligheid) als op het sociaal-economische terrein (solidariteit, milieu) spelen de opvatting over en waardering van vrijheid een belangrijke rol. Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks nodigde een aantal auteurs uit om het nieuwe politiek-ideologische speelveld en de positie daarop van links te onderzoeken. Die auteurs zijn: Dick Pels, Bert van den Brink, Sjaak Koenis, Sjoerd de Jong, Pieter Hilhorst, Baukje Prins, Naïma Azough, Marcel Wissenburg, Herman van Gunsteren, Jantine Oldersma en Bart Snels. Hun bijdragen zijn gebundeld onder de titel Vrijheid als ideaal. Femke Halsema schreef een nawoord.
In dit nummer zijn drie bijdragen in verkorte vorm afgedrukt. Daarnaast drie kritieken, van Paul Kalma, Luuk van Middelaar en Evelien Tonkens & Tsjalling Swierstra.

INHOUD

21 sep 2005
De Helling 2005-3
Vrijheid associëren we met geluk, maar is dat wel terecht? Vrijheid is vrij kunnen kiezen, ook voor de dingen die niet goed voor je zijn. 
21 sep 2005
De Helling 2005-3
In het toneelstuk Fort Europa geeft de Vlaamse auteur Tom Lanoye een vernietigend commentaar op Europa. Het continent dat zich de bakermat noemt van de democratie, heeft het kritisch denken opgegeven. Lanoye...
21 sep 2005
De Helling 2005-3
De ideologische muren rond de Islamitische Republiek Iran zijn als een gatenkaas. Dankzij satelliettelevisie-uitzendingen uit Amerika en Europa en het vrije verkeer van informatie en opinie via het internet, staat...
21 sep 2005
De Helling 2005-3
Ondanks het 'nee' tegen de Grondwet zijn er geen aanwijzingen dat Nederland nu tegen Europa is. Wel is er alle reden om voorlopig kalm aan te doen met een verdere uitbouw van Europa. Ook GroenLinks moet met haar...
21 sep 2005
De Helling 2005-3
Vriendinnen van mij uit New York kwamen over en zagen voor het eerst van hun leven een Smart. Zo'n klein, stads, tweepersoonsautootje. Een yuppen-auto, een symbool van status en een manier van leven. 'Double income...
21 sep 2005
De Helling 2005-3
Er is toenemend wantrouwen over de klassieke ontwikkelingssamenwerking. Toeristen, ondernemers en migranten beginnen hun eigen kleine projectjes: Venlo voor een school in een Masaai-dorp. De traditionele...
21 sep 2005
De Helling 2005-3
Tegenover het opkomend conservatisme moet links zich profileren als beschermer van de politieke en sociale vrijheidsrechten. Het wordt tijd dat in Nederland de term liberaal, net zoals liberal in de Verenigde...
21 sep 2005
De Helling 2005-3
Fortuyn wees Nederland de weg: wij zijn van de Verlichting en dus superieur; zij zijn religieus en dus achterlijk. Cultuurrelativisten die dat niet willen weten, zijn onpatriottisch. Sjoerd de Jong verzet zich...
21 sep 2005
De Helling 2005-3
Om het rechtse tij te keren moet links haar centrale opvattingen onder de loep nemen. Om te beginnen met het ideaal van individualisering en emancipatie. De invulling daarvan moet worden heroverd op rechts: geen...
21 sep 2005
De Helling 2005-3
Niet alles in de wereld draait om vrijheid, aldus Paul Kalma. De omarming door links van het liberalisme miskent de overeenkomsten die links heeft met het christelijke-sociale denken en het sociaal-conservatisme.
21 sep 2005
De Helling 2005-3
De auteurs van Vrijheid als ideaal betogen dat de VVD burgers de vrijheid met dwang wil opleggen. Ten onrechte. De VVD streeft naar een door iedereen gedeelde publieke ruimte. Dat links over het hoofd ziet dat die...
21 sep 2005
De Helling 2005-3
Wat heeft het wetenschappelijke bureau van Groenlinks bezield om een bundel te schrijven waarin de vrijheid wordt bejubeld? Iedereen is in principe voor vrijheid. Pas in de praktijk doen zich pijnlijke keuzes voor...
21 sep 2005
De Helling 2005-3
Mijn Israëlische neefje is met grote verwachtingen naar Amsterdam gekomen. Hij is op zoek naar zijn Europese wortels en denkt ze bij mij aan de keukentafel te kunnen opgraven. Het leven in Israël is hij even...
21 sep 2005
De Helling 2005-3
In een stille revolutie heeft links de macht gegrepen in veel Latijns-Amerikaanse landen. Het eeuwige probleem is de spanning tussen de sociale beloftes en de economische spelregels. Met op de achtergrond de hoge...
21 sep 2005
De Helling 2005-3
Peter Sloterdijk is een van de grootste hedendaagse filosofen. De Duitse denker beschrijft de mens als een ‘verwend wezen’ omdat hij wordt geboren in overvloed en door die overvloed zijn leven lang wordt bepaald....

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907