Tijdschrift jrg.19, nr.1, De verzorgingsstaat

De verzorgingsstaat

2006
Nr. 
1

De verzorgingsstaat was in de jaren vijftig en zestig in aanbouw en is sindsdien in constante verbouw. Nu dient zich wederom een flinke verbouwingsronde aan. Een aantal grote uitdagingen dwingen daar toe, zoals de vergrijzing, de arbeidsdeelname van vrouwen, de toegenomen culturele en sociale verschillen die zorgen voor een dreigende uitsluiting van een arme en laaggeschoolde onderklasse. Maar bovenal is er de verscherpte internationale concurrentie.

De verzorgingsstaat gaat dus weer in de steigers en in dit themadeel aandacht voor de verbouwplannen. De Deense welvaartstaat-goeroe Esping-Andersen zet in een interview zijn ideeën uiteen over de verzorgingsstaat van de toekomst. We bespreken de plannen van GroenLinks en PvdA. Voorzitter van FNV-Bondgenoten Henk van de Kolk komt, in reactie op de GroenLinks-plannen, met eigen voorstellen. En we kijken naar Scandinavië, volgens velen het te volgen voorbeeld.

INHOUD

21 mrt 2006
De Helling 2006-1
Links won, rechts verloor. Natuurlijk ging het op 7 maart om de gemeenteraad maar de trend was nationaal. De regeringspartijen likken hun wonden en zoeken naar oorzaken. Voorlopige conclusie: 'het ontbreekt aan een...
21 mrt 2006
De Helling 2006-1
De economische ontwikkeling van China heeft honderden miljoenen mensen uit de ergste armoede gehaald en zorgt voor een begin van democratisering. Maar de groei veroorzaakt ook grote maatschappelijke scheuren. Aldus...
21 mrt 2006
De Helling 2006-1
Als kind kon ik me goed voorstellen hoe dat vergassen van de dierbaren van mijn ouders praktisch in zijn werk was gegaan.
21 mrt 2006
De Helling 2006-1
Na het Grondwetdebacle is Europa in grote verwarring. Groenen en liberale Europarlementariërs stellen voor om eerst een paar hele concrete kwesties aan te pakken: de grenzen van Europa, de doelstelling van Europa,...
21 mrt 2006
De Helling 2006-1
Globalisering brengt niet alleen meer en goedkopere handel en communicatie van over de grenzen.
21 mrt 2006
De Helling 2006-1
Het debat over een duurzame energievoorziening is in alle hevigheid losgebarsten. Probleem is dat iedereen iets anders verstaat onder duurzaamheid – ook kernenergie doet mee. Zeker is dat we staan voor pijnlijke...
21 mrt 2006
De Helling 2006-1
De verrassende winnaar van de recente verkiezingen in Egypte waren de Moslimbroeders. Een fundamentalistische partij met een geweldadige reputatie die zich nu in retoriek en in praktijk voegt naar de democratische...
21 mrt 2006
De Helling 2006-1
Het oude idee van de verzorgingstaat is herverdeling van inkomen. In de toekomst is haar belangrijkste doel: investeren. Aldus welvaartsstaat-goeroe Esping-Andersen. 
21 mrt 2006
De Helling 2006-1
Het sociale zekerheidsstelsel kreunt onder 25 jaar versoberen. Is daar voor links nog eer aan te behalen? Marco Wilke las de plannen van GroenLinks en de PvdA voor modernisering van de verzorgingstaat. Behalve een...
21 mrt 2006
De Helling 2006-1
Het huidige stelsel van sociale zekerheid voldoet niet. Maar GroenLinks slaat met haar vernieuwingsplan de plank volledig mis. In plaats van mensen opjagen met boetes en kortingen, moet je ze perspectief bieden....
21 mrt 2006
De Helling 2006-1
In de discussie over de toekomst van de verzorgingsstaat geven Bos en Halsema hoog op van Scandinavië. Is dat model echt beter? En kan je zomaar krenten uit de pap halen? 
21 mrt 2006
De Helling 2006-1
'Wees streng bij de handbagage. Niet meer dan 8 kilo.' 
21 mrt 2006
De Helling 2006-1
Er is een steeds luidere roep om leiders. Meestal wordt dan bedoeld 'krachtdadige' leiders. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Naarmate leiderschap met een grotere 'L' wordt geschreven worden geen oplossingen,...
21 mrt 2006
De Helling 2006-1
In een opvallend verbond trekken feministen en rechtse politici ten strijde tegen de vermeende onderdrukking van islamitische vrouwen. Het tragische resultaat is dat zowel emancipatie als integratie worden...
21 mrt 2006
De Helling 2006-1
Zijn de achterstandsbuurten in de grote steden met hun opeenhoping van kansarme groepen een glijbaan naar ellende of een springplank naar emancipatie?
21 mrt 2006
De Helling 2006-1
(Links-)liberalen zijn bevreesd voor de hartstocht, irrationaliteit en onvrijwilligheid van gemeenschappen. Ten onrechte, zo betoogt de politiek filosoof Michael Walzer. Gemeenschapsverbanden zijn de voorwaarden om...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907