Tijdschrift jrg.21, nr.1, Religie & politiek

Religie & politiek

2008
Nr. 
1

Het zijn op dit moment vooral rechtse politici die aandacht geven aan religie. In afwachting van de film van Wilders brengt De Helling een special uit met een links perspectief op religie in onze samenleving.

Deze Helling biedt weerstand aan de linkse neiging om het thema ‘religie’ uit verlegenheid maar links te laten liggen en draagt materiaal aan voor het debat over een visie van Groenlinks ten aanzien van religie in de publieke ruimte. Een dergelijke visie zou zich, blijkens de artikelen in dit nummer, in elk geval moeten realiseren dat religie een strijdveld is vol angels en voetklemmen. Daarom moet men zich hoeden voor simplistisch en generaliserend denken.

INHOUD

21 mrt 2008
De Helling 2008-1
De weg van de mens begint met de verdrijving uit het paradijs. Hoeveel religieuze en politieke fantasieën er ook bestaan over heil en verlossing, over de hemel op aarde die aanbreekt wanneer de rode dageraad gloort...
21 mrt 2008
De Helling 2008-1
Politiek en religie lijken elkaar vooral te raken in hun utopische dromen over een andere wereld. Theo de Wit prefereert in het kader van de moderne democratie een andere verwantschap: zowel politiek als religie...
21 mrt 2008
De Helling 2008-1
Jaren geleden, als puberende Rotterdamse, kwam ik wekelijks in de Centrale Bibliotheek: een enorme academie van het volk met honderdduizenden boeken, de trots van de stad. Daar bracht ik vele uren door in allerlei...
21 mrt 2008
De Helling 2008-1
In het debat over religie en moderniteit wordt van verschillende zijden geschermd met de historische periode van de Verlichting. De kennis over die periode is echter schraal. Opheldering over de relatie religie en...
21 mrt 2008
De Helling 2008-1
De politieke islam is het kind van de seculiere politiek, geboren op de puinhopen van de seculiere regimes in de Arabisch-islamitische wereld. Zijn aantrekkingskracht wordt sterk gevoed door de weerstand tegen het...
21 mrt 2008
De Helling 2008-1
Het is een denkreflex die mij al vaker is opgevallen bij hoe men de publieke, sociale en politieke uitingen en collectieve acties inschat en beoordeeld die we islamisme zijn gaan noemen. Het Westen is bij voorbaat...
21 mrt 2008
De Helling 2008-1
De gedachte dat de islam van nature theocratisch is, dat zij onverenigbaar is met de democratie en geen scheiding der machten kent, wordt tegenwoordig veel gehoord. Tariq Ramadan reageert.
21 mrt 2008
De Helling 2008-1
Politiek en religie worden de laatste jaren op een onzalige manier vermengd, in elk geval als het om de islam gaat. Dit gebeurt van zowel islamitische als anti-islamitische kant. Wat kan links daar tegenover...
21 mrt 2008
De Helling 2008-1
Als bijdrage aan de discussie over de uitgangspunten van de partij die tot de herfst van 2008 binnen GroenLinks wordt gevoerd, blikt De Helling met een aantal Founding Fathers van de partij terug op de...
21 mrt 2008
De Helling 2008-1
Nadenken over religie en politiek betekent in de Cubaanse samenleving allereerst nadenken over je verhouding als christen tot de socialistische samenleving. Sinds de jaren negentig betekent dat ook om deze keuzes...
21 mrt 2008
De Helling 2008-1
De econoom Harry de Lange is voor de meeste linkse christenen een bekende. Overtuigd en betrokken PvdA-lid, zeer actief in en namens de Nederlandse Raad van Kerken in het maatschappelijk debat en spraakmakend in de...
21 mrt 2008
De Helling 2008-1
Als docent godsdienst en levensbeschouwing aan het Hervormd Lyceum West in stadsdeel Slotervaart te Amsterdam, waar de leerlingen veelal islamitisch zijn, heeft Greta Huis dagelijks te maken met spanningen op het...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907