Tijdschrift jrg.22, nr.1, Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

2009
Nr. 
1

Het besef dat armoede de wereld niet uit kan drong sinds de jaren zestig bij steeds meer mensen in het Westen door. Toen ontwikkelingssamenwerking voor het eerst een eigen minister kreeg, was dat een overwinning voor links. Links heeft altijd gepleit voor eerlijke handel en een ander buitenlands beleid als enige echte instrumenten van armoedebestrijding, maar ontwikkelingssamenwerking was wel degelijk belangrijk. Aan de ene kant als middel tot bewustwording hier en aan de andere kant als teken van solidariteit met de arme landen. Effectiviteit, waar ontwikkelingssamenwerking nu steeds vaker op wordt afgerekend, speelde wel een rol, maar slechts een kleine.
Dat wil niet zeggen dat er geen kritiek mag of kan worden uitgeoefend op het huidige stelsel van ontwikkelingssamenwerking. Deze special van De Helling bespreekt de recente kritiek op ontwikkelingssamenwerking en doet ook zelf een duit in het zakje.

INHOUD

21 mrt 2009
De Helling 2009-1
Op veel zaterdagmiddagen in de jaren zeventig hing in onze garage de zoete, weeë geur van rietsuiker. Mijn ouders laadden met anderen van de plaatselijke wereldwinkel de balen uit en wij kinderen moesten vervolgens...
21 mrt 2009
De Helling 2009-1
De gemiddelde Nederlander staat graag wat geld af voor arme mensen. Pleitbezorgers van ontwikkelingshulp maken daar handig gebruik van. Ze redeneren: eerlijk delen is goed en als je deze bereidheid negeert, doe je...
21 mrt 2009
De Helling 2009-1
De discussie over de onrechtvaardige verhoudingen in de wereld en de betrokkenheid van Nederland bij de ontwikkeling van andere landen is zo’n zestig jaar oud. Na de Tweede Wereldoorlog brokkelde het koloniale...
21 mrt 2009
De Helling 2009-1
De essentie van het politieke conflict over ontwikkelingssamenwerking is de vraag in hoeverre wij bereid zijn om eigen belangen ondergeschikt te maken aan de ontwikkelingskansen van arme landen. Pas dan komt een...
21 mrt 2009
De Helling 2009-1
De huidige kritiek op het Nederlandse ontwikkelingsbeleid komt op een moment dat het met veel arme landen juist beter gaat, al is de rol van hulp daarbij niet altijd duidelijk. Het is zaak de basisregels van goed...
21 mrt 2009
De Helling 2009-1
De norm dat rijke landen 0,7 procent van hun nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking moeten besteden, moet van tafel. Het is een willekeurig en achterhaald getal, dat meer kwaad dan goed aanricht in het...
21 mrt 2009
De Helling 2009-1
Weg met het keurslijf van vrijhandel en neoliberalisering, zegt de Cambridge-econoom Ha-Joon Chang. Arme landen moeten kunnen kiezen voor protectie en staatsinterventie, al was het maar omdat dat de manier is...
21 mrt 2009
De Helling 2009-1
Het Westen moet niet bijdragen aan het Afrikaanse onvermogen om zichzelf te helpen. Afrikanen moeten zelf hun ontwikkeling ter hand nemen en Westerse burgers kunnen hun energie beter steken in het bestrijden van de...
21 mrt 2009
De Helling 2009-1
Progressieve politici moeten de aanval kiezen in het debat over ontwikkelingssamenwerking en daarbij uitgaan van de samenhang tussen mondiale problemen. Echte internationale samenwerking houdt niet op bij de...
21 mrt 2009
De Helling 2009-1
Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks doet in het Utrechtse Kanaleneiland onderzoek naar de effectiviteit van het 'krachtwijken'-beleid en stuitte daarbij op mechanismes die sterk doen denken aan de dilemma's...
21 mrt 2009
De Helling 2009-1
De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum is in Nederland vooral bekend door haar optreden in Wim Kayzers Van de schoonheid en de troost. In de Tegenlicht-uitzending ‘De Chicago Sessies. Kredietcrisis, markt en...
21 mrt 2009
De Helling 2009-1
Democratiseringsondersteuning is lange tijd als onlosmakelijk onderdeel van ontwikkelingssamenwerking gezien. Maar over het veronderstelde positieve verband tussen beide bestaat steeds meer twijfel. Maar de...
21 mrt 2009
De Helling 2009-1
Er heeft zich de laatste 10 jaar een stille revolutie voltrokken in de ontwikkelingssamenwerking. Heel wat donoren hebben enorme veranderingen ondergaan, omdat ze flink geleerd hebben van de fouten uit het verleden...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907