Tijdschrift jrg.22, nr.2, Openbare ruimte

Openbare ruimte

2009
Nr. 
2

De Helling besteedt in dit zomernummer uitgebreid aandacht aan allerlei aspecten van de inrichting van de openbare ruimte. En omdat het een onderwerp is waarover je moeilijk in het algemeen kunt praten, hebben we een casus uitgekozen: Amsterdam Noord. Dit grootste, maar altijd stiefmoederlijk behandelde stadsdeel van de hoofdstad heeft in de loop van haar geschiedenis vele concepten van stedenbouw, ruimtelijke ordening enzovoort over zich heen gekregen. In deze Helling komen thema's aan de orde als de verhouding tussen publieke en private ruimte, de betrokkenheid van bewoners bij de herinrichting van pleinen en straten en de rol van het (grote) geld en de politiek.

INHOUD

21 jun 2009
De Helling 2009-2
De inrichting van de openbare ruimte is jarenlang geen issue geweest in politiek Den Haag. Na zeven jaar stilte heeft de VROM-raad bij wijze van wake-up call op 5 juni een rapport aangeboden aan Jacqueline Cramer,...
21 jun 2009
De Helling 2009-2
De inrichting van de openbare ruimte roept allerlei vragen op: waar hebben we het over en welke kwesties spelen er op dit moment? Een rondetafelgesprek over de stedelijke openbare ruimte met vier Amsterdamse...
21 jun 2009
De Helling 2009-2
Amsterdam Noord weerspiegelt de Nederlandse sociale geschiedenis en de ideeën over de openbare ruimte in de afgelopen eeuw. Het is in zijn ontwikkeling exemplarisch voor de ontwikkeling van het denken over wonen,...
21 jun 2009
De Helling 2009-2
Cultuur speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de openbare ruimte. In Amsterdam-Noord zorgen initiatieven van kunstenaars, de komst van het Filmmuseum, verschillende festivals en het nieuwe centrum de...
21 jun 2009
De Helling 2009-2
Ik studeerde een week aan de Nijmeegse universiteit en een docent zei dat de vakgroep planologie bezig was met een onderzoek naar de langste afstand die je in de stad kon fietsen zonder te trappen. Dat beeld maakte...
21 jun 2009
De Helling 2009-2
Studenten onderzoeken Amsterdam Noord voor hun interdisciplinaire minor ‘Maakbaarheid in de Grote Stad’ en ontdekken een stukje stad waar nieuwe yuppen op oude wijkbewoners stuiten.
21 jun 2009
De Helling 2009-2
Een vrij voorstel voor een andere inrichting van de NDSM-werf in Amsterdam Noord, waar kunstenaars en ondernemers elkaar verdringen in hun gevecht om een plekje op deze voormalige scheepswerf.
21 jun 2009
De Helling 2009-2
“Amsterdam-Noord is door zijn aard, ligging en historie een onuitputtelijke bron voor het maken van plannen”, aldus de politicus die voorstelde een goed plan te maken voor het vele water en groen in de het...
21 jun 2009
De Helling 2009-2
In Amerika heeft ene Robert Galinsky onlangs de New York Reality TV School opgericht. Aan de website te zien is de cursus vaker gecovered door de media dan dat ze succesvolle reality personalities heeft afgeleverd...
21 jun 2009
De Helling 2009-2
Na bijna elf jaar in het Europees Parlement maakt Joost Lagendijk de balans op. Van de spectaculaire val van de Europese Commissie en de triomf van GroenLinks in 1999 tot de opkomst van populisme en scepsis in het...
21 jun 2009
De Helling 2009-2
Marcel van Wees bedacht een plan om in zijn woonbuurt steigers aan te leggen, bedoeld als ontmoetingsplekken op het water. Dit originele burgerinitiatief stuit op een bureaucratisch harnas. Wanneer je als...
21 jun 2009
De Helling 2009-2
Het gaat niet goed met de geestelijke gezondheidszorg. Biedt het beleid van minister Rouvoet soelaas, zijn de voorstellen van de SP een alternatief, of moet elders worden gezocht? Een analyse van de geestelijke...
21 jun 2009
De Helling 2009-2
Onlangs verscheen ‘Er zijn altijd anderen’van Herman Meijer, over de beweegredenen van linkse christenen, radicale flikkers en vredesactivisten - en de ogenschijnlijke losse individuen van nu. Bij de...
21 jun 2009
De Helling 2009-2
De economische crisis heeft grote gevolgen voor de kunst- en cultuursector in de Verenigde Staten, die vrijwel geheel afhankelijk is van private fondsenwerving.

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907