Tijdschrift jrg.23, nr.2, Krimp

Krimp

2010
Nr. 
2

Het behoorde tot de schrikbeelden van de jaren zeventig: explosieve bevolkingsgroei die wereldwijd een tekort aan voedsel en een enorme druk op het milieu zou veroorzaken. Nu zich in het Westen een kentering begint af te tekenen – na het uitsterven van de babyboomgeneratie wordt bevolkingskrimp verwacht –, zou je dus opluchting en blijdschap verwachten. Niets is minder waar. Aan de randen van Nederland waar nu al sprake is van terugloop, wordt steen en been geklaagd. Want het valt tegen: er is, althans op korte termijn, sprake van terugloop van voorzieningen, leegstaande woningen en werkloosheid. Bestuurders vragen om investeringen en starten projecten om hun dorp te profileren en zo inwoners van andere plaatsen te trekken. Het antwoord op krimp luidt alom: groei!

INHOUD

21 jun 2010
De Helling 2010-2
Op het laatste GroenLinks congres op 18 april dienden drie oud-redacteuren en één redacteur van de Helling een motie in waarin het partijbestuur gevraagd werd De Helling in zijn huidige, papieren vorm, te behouden...
21 jun 2010
De Helling 2010-2
Angst voor of fascinatie met ‘krimp’ zoals die momenteel lijkt te bestaan, is feitelijk het spiegelbeeld van een langdurige wil tot groei. Met ‘groei’ en ‘krimp’ beschrijft de maatschappij zichzelf in economisch-...
21 jun 2010
De Helling 2010-2
Krimp roept emoties op: het veroorzaakt gevoelens van wrok en achtergesteld zijn. In het stemhokje leidt dat tot hoge scores voor protestpartijen. De gangbare reflex in het egalitaire Nederland is om het protest...
21 jun 2010
De Helling 2010-2
Krimp is een zegen, want het doorbreekt het vooruitgangsdenken in het bestuur. Linkse politici zouden veel meer moeten nadenken over een nieuwe bestuursfilosofie. Paul Kuypers pleit voor meer passiviteit.
21 jun 2010
De Helling 2010-2
De Rotterdamse landschapsarchitect Adriaan Geuze en de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest ontmoeten elkaar voor een gesprek over ruimtelijke ordening en bevolkingskrimp.
21 jun 2010
De Helling 2010-2
Op tal van terreinen is het motto voor de komende jaren: grenzen aan de groei. Bevolkingskrimp leidt tot een tekort aan arbeidskrachten, terwijl er ook minder natuurlijke hulpbronnen zijn. Welke negatieve en...
21 jun 2010
De Helling 2010-2
Terwijl de bevolking en de economie krimpen, groeit de behoefte aan zorg. Hoe daarmee om te gaan? GGZ Nederland, de brancheorganisatie van instellingen in de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg heeft er al...
21 jun 2010
De Helling 2010-2
Bevolkingskrimp betekent minder kinderen, minder scholen en dus minder keuzevrijheid voor ouders. Wat betekent dat voor het voortbestaan van bijzonder en openbaar onderwijs?
21 jun 2010
De Helling 2010-2
Een rare toestand: het referendum is naar rechts verhuisd. Voor het eerst sinds de oprichting in 1989-90 komt het niet langer voor in het verkiezingsprogramma van GroenLinks, terwijl het wél prominent prijkt in dat...
21 jun 2010
De Helling 2010-2
Tijd voor cultuur. Wie is Nikita Michalkov? Kruis Paul Verhoeven met Harry Mulisch met Frits Bolkestein met Marte Röling. En dan met extra zijspiegels, antennes en lampjes. Want het is Rusland: alle...
21 jun 2010
De Helling 2010-2
Op 7 mei 2010 was de Europese welvaartstaat bijna voorbij. Een halve eeuw na de verklaring van Schuman voor Europese integratie, lagen de Europese droom en onze welvaartstaat bijna aan diggelen. Door de aanval van...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907