Tijdschrift jrg.28, nr.2, Politieke kunst

Politieke kunst

2015
Nr. 
2

Een groeiende groep kunstenaars bemoeit zich actief met de samenleving. Zij overschrijden willens en wetens de grens met het politieke. Sommigen noemen zich artivisten in een combinatie van art en activism. Deze kunstenaars willen geen illustratie zijn bij de bestaande orde, maar actief bijdragen aan de herformulering en hervorming van de werkelijkheid.
De Helling onderzoekt de verhouding tussen het politieke en het artistieke domein. Deze overlappen elkaar én staan op gespannen voet met elkaar, maar delen het visioen van een andere wereld. Hoe zien kunstenaars, pop-up curatoren en ontwerpers hun politieke rol? Zij willen in elk geval dat hun werk effect heeft buiten de wereld van de gevestigde kunst.

Inhoud
Politieke kunst. Fragmenten – Tania Bruguera
“Hack je habitat” Interview met Ine Gevers – Erica Meijers
Nuttige kunst – Florian Malzacher
“We hebben een nieuwe taal nodig” Interview met Saskia Sassen – Erica Meijers
Beeldkatern: Hacking Habitat in beeld
Een geur van hoger honing. kunstbeleid in Nederland – Bart Top
Vervreemding als strategie – Anke Coumans
Het geëmancipeerde publiek – Steven ten Thije
Niet bang zijn. Column – Klaar van der Lippe
Botsende blikken in het theater – Robbert van Heuven
Beeldkatern: kunststudenten Nia Konstantinova en Bob Mollema
Kunst als politieke belofte. Interview met Matthijs de Bruijne – Ruben Keijser en Martine Velez
Design. Praktijk & utopie – Mark Schalken
De stad  – Ghayath Almadoun
Beeldkatern: Fotografie Ahmet Polat

INHOUD

19 jun 2015
De Helling 2015-2
Politieke kunst wil de wereld niet alleen verbeelden; zij wil de wereld veranderen. Politieke kunst is daarom de natuurlijke bondgenoot van progressieve politiek. Politieke kunst wil nuttig zijn. Niet door haar...
19 jun 2015
De Helling 2015-2
"In de hedendaagse event-cultuur gaat het steeds vaker over de toepasbaarheid van kunst in een commercieel kader en steeds minder over de innovatieve waarde van kunst voor de samenleving. Kunstenaars moeten een...
18 jun 2015
De Helling 2015-2
De opdracht aan theaters om een cultureel divers publiek binnen te halen is mislukt. De canon bleef klassiek westers, waardoor alleen het verhaal van een deel van de Nederlanders wordt verteld. Een groep jonge...
18 jun 2015
De Helling 2015-2
Mensen worden steeds meer beheerst door grote systemen die met behulp van technologie de regie van ons overnemen. Hoe helpt kunst te begrijpen wat er gaande is en hoe we ons kunnen weren? Een gesprek met Ine Gevers...
18 jun 2015
De Helling 2015-2
In welke wereld doet de politieke kunstenaar zijn werk? Sociologe Saskia Sassen sprak tijdens de eerste life hack van het kunstproject Hacking Habitat.  Haar thema voor deze avond: onzichtbaarheid. Haar...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907