Tijdschrift jrg.30, nr.1, Sleutelen aan democratie

Sleutelen aan democratie

2017
Nr. 
1

Deze stormachtige tijden verlangen een scherpe blik. De Helling kruipt daarom dichter op de politiek, zonder de broodnodige afstand te laten varen. Themanummers maken vanaf nu plaats voor nummers met meer variatie in thema's en auteurs. Dit nummer heeft als zwaartepunten het onderhoud aan de democratie en de discussie over artikel 23 - beide onderwerpen zijn door het laatste GroenLinks congres geagendeerd en verdienen aandacht. 

Inhoud

Storm. Redactioneel - Erica Meijers
Lot van Hooijdonk: “Het referendum is fastfood, deliberatie slow politics” – Socrates Schouten

Democratisch Onderhoud – Bram Eidhof

Zihni Özdil: “Laten we daden aanpakken, in plaats van woorden” – Erica Meijers

Bas en Olivier de Gaay Fortman: “Laat de grondwet herleven” – Linde Jansen
Groenen in de regering: een balanceeract – Luc Barbé

Reset: wie drukt het eerst op de knop: Nederland of Turkije? – Joost Lagendijk

Op de helling: vrijheid van onderwijs – Ruard Ganzevoort en Rutger Groot Wassink

Meer ruimte voor leerlingen en leraren – Lisa Westerveld

Oud en der dagen zat. Kanttekeningen bij voltooid leven – Els van Wijngaarden

Van proletariaat naar precariaat. Boekbespreking door Pieter Pekelharing

De zachte krachten van Mohamed Rabbae – Ewoud Butter

 

Woede: Column van Thomas Mertens

 

In beeld:

Zuid-Afrika en Nederland – tentoonstelling Goede Hoop

Ontheemd – inclusief theater van Paul Röttger

Frieda en het ongedierte – Leo Erken

INHOUD

23 mrt 2017
De Helling 2017-1
Wat is de overeenkomst tussen een voorjaarsstorm en onze democratie? Is het de chaos waarbij iedereen over elkaar heenvalt en in elkaar verstrikt raakt, of de keuzemogelijkheid om elkaar overeind te helpen, of...
22 mrt 2017
De Helling 2017-1
Onbehagen en wantrouwen in de politiek heersen, stellen Bas en Olivier de Gaay Fortman. In de grondwet vinden we de oude waarden die ons in deze tijden van politieke verwarring opnieuw kunnen verbinden, zo betogen...
22 mrt 2017
De Helling 2017-1
Sinds de mislukte coup van juli 2016 trekt de Turkse president Erdogan steeds meer macht naar zich toe. Veel critici zijn hun baan kwijt en de pers is aan banden gelegd. Turkije-kenner Joost Lagendijk, die in...
21 mrt 2017
De Helling 2017-1
Op voorstel van de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk wees het laatste partijcongres van GroenLinks het correctieve referendum af en koos voor experimenten met deliberatieve democratie. Wat zijn haar eigen...
15 mrt 2017
De Helling 2017-1
Woede is in! Martha Nussbaum trok met haar nieuwe boek over woede en vergeving volle zalen; met zijn recente boek wil Pankaj Mishra ons doen geloven dat we het tijdperk van het ‘einde van de geschiedenis’ intussen...
8 mrt 2017
De Helling 2017-1
Het onderwijs schreeuwt om aandacht: leerlingen en studenten willen maatwerk, docenten zuchten onder de werkdruk en de kwaliteit daalt. Maar de ministers van Onderwijs laten hun oren te veel hangen naar bestuurders...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907