Tijdschrift jrg.30, nr.2, Identiteit/Diversiteit & Groene strategieën

Identiteit/Diversiteit & Groene strategieën

2017
Nr. 
2

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen onthult een verdeeld politiek en sociaal landschap, waarin mensen zich steeds meer uitsluitend binnen hun eigen kring bewegen. Het huwelijk van links met de onderklasse is verbroken, de beweging voor meer duurzaamheid beperkt zich vooral tot hoger opgeleide kringen en spanningen tussen bevolkingsgroepen nemen toe.

Nu de PvdA grotendeels is weggevallen, ligt de bal meer dan ooit bij GroenLinks als het gaat om het leggen van verbindingen tussen mensen en groepen.
Deze Helling verkent de scheidslijnen en de voorwaarden voor echte ontmoeting.  Het nummer discussieert over de beste strategie voor de verbreding van een beweging voor verandering, zowel op groen als sociaal.

Inhoud
Theo Witvliet over Martin Buber: “Morgen kan alles anders zijn”
– Martine Velez
Ongelijkheid. Waarom het huwelijk tussen links en de arbeidersklasse mis liep
– Pieter Pekelharing
Polarisatie in Rotterdam. Vooruitblik gemeenteraadsverkiezingen
– Judith Bokhove
In beeld: Egodocument Felix de Rooy
Felix de Rooy over James Baldwin: “Ieder van ons zoekt naar liefde en begrip”
– Erica Meijers
Het recht van alle leven. Niet-westerse visies op ontwikkeling
– Dorine van Norren
Op de helling: Technologie op de lokale agenda – Alderik Visser en Rico Brouwer
De duivel of de diepzee. Mijnbouw in de mondiale meent
– Mieke van der Vegt en Richard Wouters
In beeld: De koningin van de dieren en de mooiste tuinen
– Hristina Tasheva
Strategieën voor groene beweging. Gesprek met Hein-Anton van der Heijden, Suzanne Kröger en Socrates Schouten
– Linde Jansen
Gamen om de planeet te redden. De kracht van het spel
– Joost Raessens
30 jaar de Helling: symposium 7 oktober
Afgunst: column van Thomas Mertens
In woord en beeld: China, een oefening in kijken
- Bart Stuart
 

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek vandaag.

De Helling valt op door de serieuze aandacht voor kunst, fotografie en vormgeving. Naast interviews, essays en opiniërende artikelen zorgen beeldbijdragen voor een extra dimensie. Ook geeft de Helling leestips en handvaten voor politieke actie.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

  • Erica Meijers (hoofdredacteur)
  • Natasja van den Berg
  • Suzanne Kröger
  • Herman Meijer
  • Socrates Schouten
  • Bart Stuart
  • Farid Tabarki
  • Rens van Tilburg
  • Alderik Visser

 

Ontwerp & beeldredactie: Mark Schalken (De ruimte ontwerpers)

Druk: Drukkerij de Raddraaier te Amsterdam

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907