Tijdschrift jrg.31, nr.3, Hartstocht

Hartstocht

2018
Nr. 
3

Volgens Van Dale betekent ‘hartstocht’: een heftige, onstuimige drang om aan een verlangen te voldoen. Aan die betekenis van het woord ontbreekt het niet in het herfstnummer van de Helling. Van een felle discussie tussen twee bevlogen voorstanders van een groener landbouwbeleid over de vraag hoeveel koeien en geiten een natuurinclusieve kringlooplandbouw kan herbergen, tot een gesprek tussen twee zeer gedreven GroenLinksers die nieuwe wethouders willen helpen van besturen een groot succes te maken. Van een hartstochtelijk pleidooi voor een menselijker vluchtelingenbeleid tot een stevig essay over de gevolgen van ‘zelfredzaamheid’ als hoogste doel in de zorg.

Heel letterlijk beschouwd, betekent ‘hartstocht’ daarnaast: een reis naar het hart. Ook voor deze betekenis is aandacht in deze Helling. Het verhaal In het hart van een vluchteling laat zien hoe virtual reality-installaties en real life games het mogelijk maken even in de schoenen en uiteindelijk in het hart van een vluchteling te kruipen. Zo kunnen we zelf voelen wat deze mensen voelen, mensen die zo hartstochtelijk en met onstuimige drang verlangen naar een leven in vrede en veiligheid.

Nog geen abonnee? Bestel via deze link een los nummer of neem meteen een abonnement.

 

Inhoud

 

‘Ik hoop dat GroenLinks nooit bestuurlijk arrogant wordt.’ Elf tips voor goed wethouderschap van Lot van Hooijdonk en Paul SmeuldersSuzanne van den Eynden

Het sociale domein: democratie, solidariteit en professionaliteit onder drukJan Willem Duyvendak en Evelien Tonkens

Kleur – column door Thomas Mertens

In het hart van een vluchtelingJoost Raessens

Kringlooplandbouw: wat doen we met de veestapel? Interview met Rik Grashoff en Martin ScholtenSuzanne van den Eynden en Richard Wouters

Geen migratiedeals zonder mensenrechtenTineke Strik

Samen publiek geld uitgeven. De kansen van digitale burgerbegrotingenIra van Keulen en Iris Korthagen

Next Nature Network – de impact van technologie in beeld

Voorpublicatie: ‘Leven in het Antropoceen’ – Albert Faber

Grote vermogensongelijkheid vraagt modernisering erfbelastingJelle van der Meer, Paul de Beer, Janneke Plantenga en Wiemer Salverda

Handelsakkoorden in de 21ste eeuw: Parijs-proof en rechtvaardigBas Eickhout en Vincent Hurkens

Recensie van Christopher Preston, ‘The Synthetic Age’ – Petra van der Kooij

Recensie van Gijs van Oenen, ‘Overspannen Democratie’ – Harmen Binnema

Moria – Judith Vanistendael

INHOUD

20 nov 2018
De Helling 2018-3
De vermogensongelijkheid is groot en groeit, zeker in Nederland. De rol van erfenissen hierin blijft onderbelicht. Het is tijd voor een moderne vorm van  erfbelasting die oog heeft voor deze ongelijkheid. Hier ligt...
4 nov 2018
De Helling 2018-3
Hoe is het om als vluchteling een levensgevaarlijke tocht naar een betere toekomst te ondernemen? In Virtual Reality-installaties en games for change kunnen spelers zien, horen en voelen wat vluchtelingen ervaren....
29 okt 2018
De Helling 2018-3
Technologische ontwikkelingen kunnen nieuwe kansen bieden om burgers invloed te geven op belangrijke keuzes van lokale overheden. De digitale burgerbegroting is daarvoor een effectieve methode, die in onder meer...
18 okt 2018
De Helling 2018-3
Soms zeg ik wel eens dat ik een lezend bestaan leid. Aan weinig andere activiteiten besteed ik zo veel tijd als aan lezen. En wat dat lezen betreft ben ik een omnivoor: ik lees alles, waarbij vroeger de nadruk lag...
7 okt 2018
De Helling 2018-3
De Europese regeringsleiders noemen migratiedeals nodig om illegale migratie en mensensmokkel te bestrijden. Met deze afspraken schuift de EU haar verantwoordelijkheid voor vluchtelingen echter af op andere landen...
22 sep 2018
De Helling 2018-3
Toekomstige handelsakkoorden moeten bijdragen aan een eerlijkere verdeling van onze welvaart en een duurzamere wereld. Dergelijke handelsakkoorden bieden niet alleen een duidelijk alternatief voor de huidige...
22 sep 2018
De Helling 2018-3
Het ‘wat’, daar zijn Rik Grashoff en Martin Scholten het roerend over eens: het tegengaan van klimaatverandering vraagt om een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Over het ‘hoe’ verschillen ze van mening. Volgens...
18 sep 2018
De Helling 2018-3
Met meer dan honderd wethouders in 95 gemeenten heeft GroenLinks de traditionele bestuurderspartijen op veel plekken van hun troon gestoten. Hoe maakt de partij deze unieke situatie tot een succes en zorgt zij voor...
8 sep 2018
De Helling 2018-3
Drie jaar decentralisaties in het sociale domein brachten ons nabijheid van en maatwerk in de zorg. Maar ook een tekort aan professionaliteit, democratie en solidariteit, en onterecht een leidende rol voor het...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907