Leven in kringlopen Nederland wil in 2050 circulair zijn. Hoe leven, werken, wonen en consumeren we in een economie van gesloten kringlopen? Om die vraag te beantwoorden, werkt Bureau de Helling aan een scenario voor een circulair Nederland. We halen ideeën op bij experts en geïnteresseerden. Lees nu ons voedselscenario en draag voorstellen aan ter verbetering.

[Foto door Claude Bélanger, 2017. CC BY 2.0]

Leven in kringlopen

17 aug 2018

De grondstoffenhonger van de bouwsector is onhoudbaar, stelt Elphi Nelissen. De hoogleraar Duurzaam Bouwen aan de TU Eindhoven leidde de...

13 jun 2018

Nederland wil circulair zijn in 2050. Hoe leven, wonen, werken en consumeren we in een economie van gesloten kringlopen? Om die vraag te...

7 mei 2018

Als afval een waardevolle grondstof is, waarom verdringen bedrijven zich dan niet aan onze voordeur om onze kapotte elektronica, afgedankte...

23 mei 2017

Waarom is fosfaat onmisbaar voor planten, dieren en mensen? Hoe kan het dat fosfaat een schaarse grondstof is, terwijl we in Nederland met een...

19 apr 2017

Fosfaat is een eindige grondstof. Met onze mestoverschotten in Nederland zouden we dit bijna vergeten. Een groot deel van het fosfaat verdwijnt in...

22 sep 2016

Biodiversiteit en voedselzekerheid zijn niet gebaat bij overintensieve landbouw. De wereld kan ook op andere wijze worden gevoed. Dat is geen...

22 sep 2016

Ons landbouw- en voedselsysteem loopt tegen grenzen aan. Dat blijkt uit afnemende bodemvruchtbaarheid en problemen rond...

28 jun 2016

Acht jaar na verschijnen is ‘De Hongerige Stad’ van Carolyn Steel nog steeds actueel.  Steel belicht ons voedsel vanuit opvallende invalshoeken,...

31 mei 2016

Een tekort aan fosfaat bedreigt de voedselvoorziening. Toch blijft Amsterdam fosfaat verspillen. Het gemeentebestuur moet zijn ambitie, een...

29 jan 2014

Bas Eickhout vertegenwoordigt GroenLinks in de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Hij licht het huidige beleid toe, schetst een...