Leven in kringlopen Nederland wil in 2050 circulair zijn. Hoe leven, werken, wonen en consumeren we in een economie van gesloten kringlopen? Om die vraag te beantwoorden, werkt Bureau de Helling aan een scenario voor een circulair Nederland. We halen ideeën op bij experts en publiek. Lees nu onze deelscenario's voor voedsel en wonen en draag voorstellen aan ter verbetering.

[Foto door Claude Bélanger, 2017. CC BY 2.0]

Leven in kringlopen

11 nov 2018

Nederland wil circulair zijn in 2050. Hoe leven, wonen, werken en consumeren we in een economie van gesloten kringlopen? Om die vraag te...

9 nov 2018

Hout is ons meest circulair materiaal. Door te bouwen met hout kunnen we de CO2-uitstoot van nieuwbouwprojecten met maar liefst 42...

9 nov 2018

Een gebouw is een grondstoffendepot. In een circulaire economie worden bij de sloop van een gebouw zoveel mogelijk materialen hergebruikt of...

5 nov 2018

Draagt de methaanuitstoot van koeien wel of niet bij aan klimaatverandering? De Nederlandse Melkveehouders Vakbond vindt van niet....

22 okt 2018

Het kost twee keer zoveel energie om de materialen te maken waarmee we een huis bouwen dan om die woning te verwarmen. Toch focust de overheid...

21 okt 2018

De bouw moet in 2050 omgevormd zijn tot een circulair werkende sector. Wat betekent dit voor de architectuur? Volgens architect Jos de Krieger van...

22 sep 2018

Het ‘wat’, daar zijn Rik Grashoff en Martin Scholten het roerend over eens: het tegengaan van klimaatverandering vraagt om een natuurinclusieve...

17 aug 2018

De grondstoffenhonger van de bouwsector is onhoudbaar, stelt Elphi Nelissen. De hoogleraar Duurzaam Bouwen aan de TU Eindhoven leidde de...

28 jul 2018

We moeten succesvol beleid afmeten aan ‘brede welvaart’ in plaats van economische groei. Het boek 'Kwetsbare welvaart' voorziet dit brede...

13 jun 2018

Nederland wil circulair zijn in 2050. Hoe leven, wonen, werken en consumeren we in een economie van gesloten kringlopen? Om die vraag te...