Bureau de Helling

Artikelen

20 jan 2017
Het is alweer even geleden dat 'Pluche' van Femke Halsema uitkwam. Maar Wim Bot merkte dat hij een cruciaal element miste in de discussie over het boek: de verhouding van Halsema tot haar eigen partij, GroenLinks....
13 jan 2017
2017 staat in het teken van maatschappelijke vraagstukken rondom het thema (on)gelijkheid. Vraagstukken van (on)gelijkheid zijn zowel van juridische, morele als politieke aard en doorkruisen sociale en groene thema...
12 dec 2016
De datahonger van onze samenleving vraagt om een bewuste omgang met technologieën. Maar burgers, politici en bedrijven zijn daartoe moeilijk te bewegen. Waarom? Voor een antwoord moeten we terug naar de wortels van...
4 jan 2017
Genetische manipulatie van organismen kan het publieke belang dienen. Niet alleen in de gezondheidszorg, maar ook in de landbouw. Daarvoor moet de wetgever strikte voorwaarden stellen. Zo mogen octrooien op...
3 jan 2017
Het Antropoceen vraagt om een groene tegenbeweging die er naar streeft mensen weer controle te geven over hun leefomgeving. GroenLinks kan hier een unieke vertaling aan geven als zij zich laat inspireren door het...
30 dec 2016
In Vrijheid & Zekerheid – Naar een sociaal-ecologische samenleving wijst Dirk Holemans ons de weg naar een veerkrachtige samenleving van autonome burgers. Het boek is geen blauwdruk, maar een open verhaal over...
E-mailadres:

Nieuws

"Alles wat geprivatiseerd kan worden en gebruikt om winst te maken, kan ook benaderd worden vanuit het perspectief van het gemeengoed." Dat geldt voor de openbare ruimte in steden, maar ook voor het zaaigoed van boeren en de grondstoffen in de ruimte. De nieuwe Green European Journal - zeg maar de Europese versie van tijdschrift De Helling - gaat over de transformatieve kracht van de 'commons'. Alle artikelen vallen hier te lezen.