Bureau de Helling

Artikelen

26 aug 2016
Op 7 juli organiseerde Hellingproef in samenwerking met MAMyths-NL een debat tussen Edith Lammerts van Bueren, Bert Lotz en Marjan Bovers over genetische modificatie en biologische landbouw. Het verslag van een...
23 aug 2016
De scheiding van kerk en staat moet niet misbruikt worden om pluralisme uit het publieke debat te weren.
23 aug 2016
Aandacht en vertrouwen helpen veel beter om mensen weer op hun voeten te zetten dan controle, wantrouwen of grote overheidsprogramma’s, zo toont Rotterdam Zuid.
18 aug 2016
Kent u de grondstof antimoon? Antimoon is een van de zeldzaamste metalen in de aardkorst. Toch worden we erdoor omringd. Antimoon zit in onze elektronica, kleding, in petflessen, glas en aardewerk. Door dit...
5 jul 2016
Linkse partijen ontfermen zich graag over de minder bedeelden, in een klassiek verbond tussen elite en rafelrand. Maar al te opzichtige steun aan emanciperende bevolkingsgroepen vermindert hun gevoel van...
9 jun 2016
Bedrijven maken zich op om grondstoffen te gaan winnen in de ruimte. Deze mijnbouw vereist internationale afspraken. Anders wordt de ruimte het nieuwe Wilde Westen.
E-mailadres:

Nieuws

Onlangs zwaaide Jasper Blom af als directeur van Bureau de Helling. Zijn afscheids-symposium, op 1 juli, ging over het Antropoceen: het nieuwe geologische tijdperk waarin de mens de staat van de aarde bepaalt. Jasper ging in debat met Marjan Minnesma van Urgenda en met milieufilosofe Hanneke Muilwijk over de politieke betekenis van het Antropoceen. Jasper schreef ook een essay over het Antropoceen, dat op 6 juli verscheen in De Groene Amsterdammer: www.groene.nl/artikel/meer-plastic-dan-vis-in-de-zee (€).