29 mrt 2016

De oude Romeinen wisten al hoe ze het volk rustig moesten houden: geef hen brood en spelen.

11 mrt 2016

Toen ik nog op de middelbare school zat, kluste ik wat bij in een lokale strandtent. Ik was afwasser. In het restaurant stond een groot aquarium met levende kreeften. 

25 feb 2016

Grondstoffen zijn te waardevol om verloren te laten gaan als afval. Steeds meer burgers en bedrijven zijn zich daarvan bewust. Onze nieuwe publicatie "De circulaire economie: waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten" laat zien wat voor werk er aan de winkel is.

28 feb 2016

Met het idee van de ‘circulaire economie’ is een sneeuwbal aan het rollen gekregen die niet meer te stoppen is. Nieuwe manieren van denken worden naar voren geschoven, gevat in oneliners als ‘Afval is voedsel’ en ‘Niet bezitten maar gebruiken’.

23 dec 2015

Het boek van Hall & Klitgaard is een goed leesbaar boek over economie zonder al te veel formules. 

15 dec 2015

Het klimaatakkoord van Parijs luidt het einde van fossiele brandstoffen in, te beginnen met kolen. Maar kappen met kolen is voor sommige delen van de wereld een forse uitdaging, zo leert de Coal Atlas.

10 dec 2015

Ontwikkelde landen hebben een ecologische schuld aan ontwikkelende landen. Oneindige groei is een illusie. Steden moeten duurzamer en zuiniger worden. Is de paus groen?

24 mei 2016

Het Tijdperk van de Mens

Op aarde is geen plek nog onaangetast door de mens. Viertiende van het landoppervlak is inmiddels landbouwgrond geworden en driekwart van het zoetwater is door de mens onder controle gebracht. Het klimaat verandert in rap tempo, en natuurgebieden bestaan nog slechts bij gratie van de menselijke beslisser. We kunnen dan ook gevoeglijk spreken van het Antropoceen, het Tijdperk van de Mens.

 

19 mei 2016

Deze zomer beslist de International Commission on Stratigraphy of de wereld sinds de Industriële Revolutie een nieuw geologisch tijdperk binnengetreden is: het Antropoceen. 

Een circulaire economie is het antwoord op de schaarste aan grondstoffen, lezen we vaak. Maar welke grondstoffen zijn nu precies schaars? Promovendus Theo Henckens zocht het uit voor een grote groep metalen. Hij pleit voor een internationaal beleid dat leidt tot versnelde vervanging en recycling van de meest schaarse metalen. Want anders zijn de winbare voorraden aan antimoon, goud, molybdeen en zink binnen een eeuw uitgeput, die van dertien andere metalen binnen duizend jaar. Dat kunnen we niet maken tegenover toekomstige generaties.

Verspilling en corruptie teisteren de energiesector in Oekraïne. Mede dankzij het Samenwerkingsverdrag met de Europese Unie worden de misstanden nu aangepakt.

4 apr 2016

Politieke overtuigingskracht staat en valt met een goed eigen verhaal. Het concept van resilience zou de basis kunnen zijn voor een groen frame. 

4 apr 2016

Het is alweer ruim een decennium geleden dat politiek denker Jos de Beus sprak over de 'leegte van links' (de Volkskrant 18 juli 2003). De zoektocht naar een nieuw verhaal is sindsdien niet opgehouden. Desondanks is de leegte nog altijd niet overwonnen: in de zomer van 2015 stelde sociologe Saskia Sassen in de Helling dat links een nieuwe taal nodig heeft die de huidige werkelijkheid adequaat beschrijft en duidt. 

30 mrt 2016

Wet- en regelgeving is een weerbarstig onderwerp. Regels zijn handig om doelen vast te leggen. Zoals: verbod op gloeilampen. Ze zijn onhandig omdat betutteling op de loer ligt. Helmer Wieringa zoekt naar regelgeving ‘die werkt’ omdat een samenleving uitsluitend bestaat door wet- en regelgeving. Beantwoordt veerkrachtige regelgeving de roep om minder, beter, sneller of eenvoudiger regelgeving?

29 mrt 2016

Na zestig jaar vrede in Europa en de geleidelijke afname van de onderlinge grenzen, is er nu sprake van een hevige terugslag.  Grenzen keren terug, zowel letterlijk als ook in de hoofden van de Europeanen. Grenzen worden zelfs aangeprezen  als toverformule voor het oplossen van de huidige Europese crises. De zojuist verschenen nieuwe editie van de Green European Journal onderzoekt de betekenis van grenzen in Europa vandaag, onder de titel: Checkpoint Europe, the return of borders. 

10 mrt 2016

Misschien dat Lucette ter Borg in de NRC van donderdag 3 maart teveel gevangen was door het indrukwekkende en allesbehalve toevallige decor van de kunstmanifestatie HACKING HABITAT om te zien welk verhaal hier werkelijk wordt verteld. 

De overgang naar schone energie behoedt ons voor klimaatrampen, maar legt een groot beslag op schaarse metalen. Die mogen we niet langer verspillen. Daarom moet de Nederlandse regering harder trekken aan een circulaire economie.