Bureau de Helling

Artikelen

3 jul 2018
Gaat uw kind spijbelen? Komt uw buurman in de schulden? Wordt uw buurt crimineler? Dankzij slimme algoritmen kan de overheid dit steeds vaker voorspellen voordat de leerplichtambtenaar of de schuldsanering...
11 jun 2018
De milieubelastingen die GroenLinks bepleit, zoals de kilometerheffing, stuiten op maatschappelijke weerstand en populistische kritiek. Er is een manier om in te spelen op het wantrouwen tegen fiscale vergroening:...
13 jun 2018
De term ‘gentrificatie’ is niet meer weg te denken uit het Nederlandse stedenbouwkundig vocabulaire. De definitie, de opwaardering van oudere wijken door de komst van mensen uit de middenklasse met prijsopdrijving...
13 jun 2018
Nederland wil circulair zijn in 2050. Hoe leven, wonen, werken en consumeren we in een economie van gesloten kringlopen? Om die vraag te beantwoorden, werkt Bureau de Helling aan een scenario voor een circulair...
11 jun 2018
Het ziet er naar uit dat referenda geen lang leven beschoren zijn. Misschien zijn referenda geen goed idee – democratie zou geen afspiegeling moeten zijn van enkel private voorkeuren. Maar zolang het referendum...
10 mei 2018
In the recent local elections of March 2018, the Dutch GroenLinks (Green-Left) won 8.7 per cent of the vote, cementing their position as the largest force on the Left of Dutch politics. In 13 municipalities,...
E-mailadres:

De toekomst van werk

Waren vroeger ‘fulltime werk’ of ‘geen werk’ de enige twee mogelijkheden op de arbeidsmarkt, vandaag de dag zijn er beduidend meer varianten. Mensen werken in deeltijd, op een flexcontract of hoppen van project naar project. Digitale platforms veranderen de traditionele plichten van werkgevers tegenover werknemers, robotisering biedt zowel kansen als bedreigingen.

Het toenemende belang van werk voor mensen – niet alleen voor hun inkomen, maar ook voor hun zelfwaardering en persoonlijke ambities – in combinatie met de toenemende onzekerheid, was voor de Green European Journal (het Europese zusje van tijdschrift de Helling) aanleiding om een themanummer te wijden aan ons werkende leven. Centrale vraag: welke uitdagingen staan de groene partijen in Europa te wachten? Van armoede en uitbuiting tot een wereld zonder banen, van fundamentele vragen over wat werk nu precies is tot banenjacht in een steeds meer flexibele toekomst: de Green European Journal belicht ‘werk’ ver buiten het perspectief van broodwinning alleen.

De Green European Journal is te bestellen via gej@gef.eu en online te lezen via www.greeneuropeanjournal.eu

Je kunt op de hoogte blijven van nieuwe artikelen door je aan te melden voor de nieuwsbrief van de Journal.